611

Skansens öringar flyttar hemifrån

På Baltic Sea Science Center utbildar man både allmänheten och skolklasser om vårt unika innanhav och dess invånare. När 101 av Skansens öringar var stora nog att flytta hemifrån bjöd man därför in alla som ville, att vara med och heja på. Så togs det viktiga arbetet med att sprida kunskap om Östersjön klivet utanför Skansens grindar till en skyddad Djurgårdsvik.

Havsöring (Salmo trutta)

De havsöringar som Skansen släpper är uppfödda på konstgjord väg. Föräldrarna togs upp, kramades på rom och mjölke och släpptes därefter ut igen. Äggen fick sedan ligga i en äggkläckningsmaskin tills de var redo att kläckas. En nykläckt öring har en gulesäck på magen som ger den näring. På så sätt klarar sig den lilla fisken den första tiden utan att behöva jaga rätt på sin mat. När gulesäcken väl är absorberad har den vuxit till sig och kan börja jaga och äta själv.

Havsöring vandrar upp i sötvatten vid parning, lägger ägg som kläcks innan de som unga vuxna vandrar ut i havet igen. Skansens öringar är födda under vårvintern 2017 och klarar sig bra på egen hand. Att släppa ut 101 öringar vid ett tillfälle är lite jämfört med alla fiskar som sätts ut årligen i Sverige, men det är inte vanligt att allmänheten får komma så nära fiskarna. Med det här öringsläppet ville Skansen informera om Östersjön och dess arter. Där är havsöringen är en viktig art för såväl näringskedjan som för oss människor.

Foto: S Beskow/Azote Källa: havet.nu

Skansens öringsläpp främjar skydd och återställande av ekosystem genom handling  och utbildning. (14.2)