1460

Stockholms Handelskammare kräver förbättrad tillgänglighet till Djurgården

För oss på Djurgården är kollektivtrafiken en utmaning. Vi tar emot fler och fler besökare, men kollektivtrafiken hänger inte riktigt med. På en plats som Djurgården bör kapaciteten i kollektivtrafiken ligga steget före och inte som idag steget efter. Men det räcker inte med kollektivtrafik – vi behöver förbättrad infrastruktur i grunden. Och Stockholms Handelskammare belyser behovet redan 2018.

Idag är vi alla tvungna att till stor del förlita oss på den smala Djurgårdsbron från 1897 som inte räcker till. Den blir ett hinder i arbetet för en förbättrad tillgänglighet och förstärkt kollektivtrafik. För oss på Djurgården är en avlastning av Djurgårdsbron genom en ny gång- och cykelbro en avgörande framtidsfråga som vi i många år drivit tillsammans och gör så än idag.

Redan 2018 uppmärksammade Stockholms Handelskammare Djurgården sak i en rapport. Handelskammaren kräver bättre kollektivtrafik till Djurgården. Självklart välkomnade vi initiativet och skrev under på alla punkter Handelskammaren tog upp. Stockholms Handelskammare förslag för Djurgården 2018:

  • Utveckla Djurgårdsfärjan med fler turer och flexibla anlöp.
  • Skynda på planprocesserna för ytterligare en gång- och cykelbro till Djurgården.
  • Åtgärda eventuella brister på Djurgårdsbron för framtida behov.
  • Sätt in tätare bussturer som även trafikerar Djurgården senare på kvällen.
  • Sätt in tätare bussturer specifikt till museiparken för att underlätta för skolklasser och förskolegrupper.
  • Permanenta försöket med mindre, förarlösa elbussar på Djurgården, eller skapa annan form av eldriven skytteltrafik.
  • Synliggör Djurgården genom att skylta upp den nya spårvägslinjen med Djurgårdskänsla redan vid starten vid T-centralen.

Vill du läsa hela rapporten gör du det här

Rapporten tydliggör behovet av att tillgängliggöra en hållbar kollektivtrafik för alla (11.2)