1131

Elbilstaxi prioriteras på Djurgården

Under ett normalår besöker uppskattningsvis 15 miljoner människor Djurgården. För aktörerna på Djurgården är det viktigt att alla kan ta sig hit på ett hållbart sätt. Många av dem väljer redan idag miljövänliga alternativ som spårvagn eller cykel, men en del tar också taxi. Sedan 2019 samarbetar Kungliga Djurgården med föreningen Nollzon och arbetar för att elbilstaxi prioriteras på Djurgården.

Visionen är ett bilfritt Djurgården

Samarbetet med Nollzon innebär att elbilar prioriteras för de besökare som väljer taxi som färdmedel. När en taxi beställs till någon av Djurgårdens anslutna adresser skickas i första hand en elbil till kunden.
–Visionen är ett bilfritt Djurgården, men på vägen dit är samarbetet med Nollzon ett steg för att skapa tystare och renare trafik här, säger Camilla Zedendahl, vd på Kungliga Djurgårdens Intressenter 

Djurgården har fler besökare varje år än vad det finns invånare i Sverige. När Djurgårdens aktörer gått samman och anslutit Skandinaviens främsta besöksmål ger det taxibranschen en tydlig signal att ställa om.
–Att Djurgården arbetar för att heltäckande bli en Nollzon är fantastiskt. Det gör att vi ännu tydligare kan visa taxibranschen hur stor efterfrågan faktiskt är på tyst och ren trafik. Och att omställningen måste gå snabbare än vad den gör idag, sade Susanna Hurtig på Vattenfall och en av initiativtagarna till Nollzon

Grön omställning av taxibranschen

Att många aktörer inom en geografiskt avgränsad plats som Djurgården ansluter sig till Nollzon är viktigt för taxibranschen. Nollzon jobbar för en grön omställning i taxibranschen, men målet är ”Tyst och ren trafik nu”.
–Att folk i första hand uppmuntras att cykla, åka kollektivt eller promenera känns självklart. Taxibranschen är kollektivtrafikens förlängda arm och en central aktör i arbetet för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, säger Martin Prieto Beaulieu, styrelseledamot i Nollzon och verksamhetsansvarig i Gröna Bilister.

–Vi på Djurgården vill underlätta för våra besökare att göra kloka val. Åka kollektivt är förstås bäst, men genom att vi anslutit till Nollzon kommer miljövänlig eltaxi bli ett bra alternativ, avslutar Camilla Zedendahl från Kungliga Djurgårdens Intressenter.

Tyst och ren trafik när elbilstaxi prioriteras

NollzonTyst och ren trafik nu är parollen för föreningen Nollzon. Med det vill initiativet ställa om taxibranschen, från fossilbilar till elbilar. Idag finns det ca 200 eltaxibilar i Sverige. Nollzon tar ytterligare ett steg när aktörerna på Djurgården ställer sig bakom kravet på omställning av taxibranschen. Man ser nu till att elbilstaxi prioriteras
Nollzon är en ideell förening som grundades av Vattenfall, IBM, ABB, Gröna Bilister och Sustainable Innovation för att ge medarbetare hållbara transportalternativ som innebär minskade utsläpp och buller i städerna. 

Vi är många och gör skillnad

Genom Kungliga Djurgårdens Intressenter samarbetar 50 aktörer med verksamhet på Djurgården för att tillsammans utveckla Djurgården på ett klokt och långsiktigt sätt. Djurgården har välkomnat besökare från när och fjärran i över 400 år och hållbarhet ligger i Djurgårdens själ. Destinationen utvecklas ständigt och under 5 år planerar man att tillsammans investera 2 miljarder i upplevelser och därigenom stärka Stockholms och Sveriges attraktionskraft. I dag är Djurgården Skandinaviens främsta besöksmål med över 15 miljoner besökare årligen.

Bland de aktörer som nu anslutit sig till Nollzon finns ABBA The Museum, Cirkus, CoffeeCow, Gröna Lund, Junibacken, Nordiska museet, Oaxen Krog & Slip, Pop House, Prins Eugens Waldemarsudde, Rosendals Trädgård, Scandic Hasselbacken, Sjöhistoriska museet, Skansen, Spritmuseum, Thielska Galleriet, Tekniska museet, Villa Godthem och Vasamuseet. 

Att prioritera eltaxi minskar städers miljöpåverkan (11.6)

Djurgården ingår partnerskap med föreningen Nollzon (17.17)

Att prioritera eltaxi är ett sätt att främja ett minskat utsläpp av Co2 (13.2)