1208

Liljevalchs+ för en åldrad skönhet in i framtiden

Vi bygger för framtiden, eller snarare, vi tar en åldrad skönhet ”gamla Liljevalchs” in i framtiden genom en byggnad som ger oss möjlighet att växla stora små utställningar, hög säkerhet, toppenklimat, en ny shop och kafe/restaurang. Genom Liljevalchs+ kan vi alltid ha öppet för stockholmare och dess besökare.
Genom projektet går vi förhoppningsvis från 150 000 besökare till 250 000 besökare årligen. Kort sagt: vi blir ett besöksmål som lirar med grannarna, Gröna Lund, Skansen och ABBA.

Med respekt för platsen

På södra Djurgården är besöksnäringen i fokus. Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs Konsthall: Jag ser att Liljevalchs+ ”läker” vår baksida dvs. byggnaden och torget som blir till framför densamma ersätter en simpel parkeringsplats, i detta ryms också en symbolisk gest i det att vi på Liljevalchs i framtiden vill att Djurgården skall vara bilfritt. Allt detta samtidigt som vi tar en åldrad skönhet in i framtiden.
Hela vår verksamhet har hållbarhet som fokus. Och i detta fall kan man tala om kulturell hållbarhet dvs. vi skapar något vars innehåll ger mervärde för alla våra besökare. Från ögongodis till klipulver, alltså: något för alla och envar.

Vill du läsa mer om Liljevalchs+ gör du det här.

Illustration av Liljevalchs+ bredvid Liljevalchs
Illustration av det nya Liljevalchs+ bredvid den anrika konsthallen från 1916. Illustration: Wingårdhs.
Illustration av konstsal inne i Liljevalchs+
Illustration av konstsal inne i Liljevalchs+. Illustration: Wingårdhs.

Liljevalchs utbyggnad skapar en trygg och säker arbetsplats samt bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt (8.1,2,8)

Ny utbyggnad med hög säkerhet och perfekt klimat för konst ökar möjligheten att skydda och visa viktiga kulturarv (11.4)