1197

Rosendals Trädgård förbereds för framtiden

– Rosendals Trädgård odlar för framtiden på historisk grund

Maten vi äter och hur vi odlar den är en av vår tids stora frågor och en fråga som blir allt viktigare. Redan under 1800-talets andra hälft stod odling i centrum kring Rosendal. Drottning Josefina, svärdotter till Karl XIV Johan, upplät 1861 ett stort område till Svenska Trädgårdsföreningen och här startade bland annat Sveriges första trädgårdsmästarutbildning. Rosendals trädgård kom att få stor betydelse för svensk odling och svensk trädgårdskonst.

Sedan 1983 förvaltas detta gröna arv av Stiftelsen Rosendals Trädgård, med Kungliga Djurgårdens förvaltning som en av stiftarna. Syftet var att på platsen driva en biodynamisk handelsträdgård, samt att sprida kunskap om och skapa intresse för trädgårdskonst i vid mening. Idag tolkas uppdraget till önskan att vara en förebild och inspirera till en njutningsfull och samtidigt hållbar livsföring – en scen för hållbarhetsfrågor i stort.

Mångfasetterad verksamhet

Här bedrivs pedagogisk odlingsverksamhet för barn – ”Lek Odla Väx” – som på ett lekfullt sätt lär ut naturens kretslopp. Med ”Experiment 2000m2” vill man praktiskt visa utmaningen att producera all mat till en person för ett år, på den yta som noga räknat står till varje världsmedborgares förfogande om vi delar lika, 9 ½ miljard människor emellan. Här finns förstås handelsträdgård med grönsaksfält, växthusodling, rosenträdgård, rabatter, komposter, lekplatser, Stockholms flesta vinstockar och stadens största äppellund. Men här finns även plantbod, vedugnsbageri, gårdsbutik och KRAV-certifierat café och besökarna räknas redan idag till runt miljonen.

Rosendals Trädgård förbereds för framtiden

För att möta denna anstormning och för att förbereda för framtiden har stiftelsen, i samarbete med Djurgårdsförvaltningen, nyss fått bygglov för en stor om- och tillbyggnad. Här ska bli nytt kök, fler toaletter och nya personalutrymmen, men också lokaler för lärande och annat i linje med stiftelsens syfte. Allt med respekt för den stolta historien och samtidigt fokus på framtiden. En plats som visar sambanden mellan jord och bord, kropp och själ, natur och människa.

Här kan du hitta mer information.

Utbyggnaden av Rosendals Trädgård säkerställer säkra och inkluderande grönområden för alla (11.7)

Ut- och ombyggnaden säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö och en hållbar ekonomisk tillväxt (8.1,8)