1326

Sjöhistoriska tvättar för ett renare Östersjön

Djurgårdsbrunnsviken och kanalen den mynnar ut i har länge varit viktiga för Stockholm. Ända fram till 1700-talet fanns här en naturlig farled som med tiden grundades upp. För att underlätta för fartyg att komma in till staden med varor och samtidigt försköna Djurgården genom torrläggning öppnades Djurgårdsbrunnskanalen 1834. Idag är det inga segelskepp som trafikerar kanalen utan småbåtar, kanoter och trampbåtar.

Sjöhistoriska museet som har bedrivit seglarskola i över 50 år i den skyddade Djurgårdsbrunnsviken lägger stor vikt vid att värna om den känsliga marina miljön här. Ett sätt är att Sjöhistoriska tvättar botten på segelskolans jollar varje sommarvecka, på så sätt minimerar man behovet av bottenmålning.

Att måla är det vanligaste sättet att förhindra påväxt av alger och havstulpaner på båtars skrov. Tyvärr innehåller även många, så kallade miljöanpassade färger farliga ämnen som skadar den marina miljön med dess känsliga organismer och ekosystem. Färgens funktion är att kontinuerligt släppa ifrån sig ämnen som gör miljön närmast skrovet så ogästvänlig att inget kan växa. 80 procent av giftläckaget sker i vattnet under sommarmånaderna och ju fler som skippar färgen och tvättar istället, desto bättre.

Tack säger vi andra på Djurgården och är glada för att Sjöhistoriska tvättar för ett renare Östersjön!

Är du intresserad av seglarskolan? Och kanske vill lära dig segla? Missa inte att kontakta Sjöhistoriska.

Seglarskolan främjar en minskning av föroreningarna i haven (14.1,2)

Seglarskolan främjar ansvarsfull hantering av kemikalier (12.4)