2788

Folke Bernadottes bro binder samman Norra och Södra Djurgården

Södra Djurgården omges av några av Stockholms vackraste vattenrum, som Saltsjön i söder och Djurgårdsbrunnsviken i norr. Men vattnen måste överbryggas, antingen med sjötrafik som dagens Djurgårdsfärjor och pendelbåtar, eller med broar. Den första Djurgårdsbron byggdes omkring 1661 och den nuvarande är den femte på platsen.

En bro för att binda samman Djurgården då…

När Karl XIV Johan fattade tycke för Djurgården under tidigt 1800-tal var det framför allt två platser som fångade hans intresse: den natursköna egendomen Rosendal och det stora militära övningsfältet Ladugårdsgärde. Redan 1818 lät Kungen bygga paviljongen Kungliga Borgen, för att från en strategisk höjd kunna följa trupprörelserna på fältet. Strax efter anlade han ett lustslott vid Rosendal och för att korta vägen mellan dessa platser tillkom snart en flottbro över Djurgårdsbrunnsviken. Den försvann efter Kungens död 1844, men återkom i funkisstil under Stockholmsutställningen sommaren 1930, vackert lysande om kvällarna.

…och nu.

I våra dagar när besöksantalet på Djurgården ökat till runt 15 miljoner om året har frågan om tillgänglighet blivit helt central. Det handlar nu främst om gång, cykel och kollektivtrafik – som ett led i visionen om ett bil- och fossilfritt Djurgården. För att bättre binda samman Norra och Södra Djurgården och för att skapa nya rörelsemönster i parken föddes idén att åter bygga en bro på platsen för Karl Johans gamla flottbro.

År 2019 invigde Kungaparet Folke Bernadottes bro, ett stenkast från Dragongården där den starkt humanitärt engagerade Folke Bernadotte bodde. Med ett enda smäckert spann av stål spänner bron över den hundra meter breda viken. Arkitekt är Henrik Rundquist, som ritat flera Djurgårdsbroar genom åren, och som råkar vara släkt med upphovsmannen till dagens Djurgårdsbro från 1897. Flera cirklar sluts på platsen.

Årets Stockholmsbyggnad 2020

Med denna gångbro kopplas Gärdet och Museiparken ihop med Rosendal och resten av Södra Djurgården på ett nytt sätt och nya rörelsemönster skapas. Inte minst för alla nya Djurgårdsgrannar som flyttar in i Norra Djurgårdsstaden. Att bron som binder samman Djurgården är populär bevisas om inte annat av att stockholmarna röstade fram den som Årets Stockholmsbyggnad 2020.

Första spadtaget till bron togs 26 oktober 2018.

Den nya bron invigdes den 17 september 2019.

En gångbro hjälper till att utvidga besökares rörelsemönster främjar människors hälsa och välmående. (3.4)

Folke Bernadottes bro underlättar för besökare att ta sig till fots mellan museiparken och Södra Djurgården och minskar behovet av biltrafik. (11.6)