1340

Kan vi föda jorden på 2000m2?

Med sitt fantastiska engagemang och nytänkande, visar Rosendals Trädgård hur man tar vetenskapliga och praktiska kunskaper till handling genom Experiment 2000m2. Experimentet har inte bara blivit nominerat till Änglamarkspriset 2019. 2020 fick Rosendals Trädgård ta emot White Guides pris 100% Cirkulärt i kategorin Helhetsgrepp inom hållbarhet, underbart tycker vi!

Ett experiment som utmanar

Experiment 2000m2 tar sig an den svåra men enormt spännande utmaningen att odla fram en fantastiskt god och hälsosam matkultur. En matkultur som respekterar gränserna för vad planeten och Östersjön mår bra av.
I början av 2018 startades på Rosendals Trädgård ett intensivt arbete med nya sätt att laga mat, att ta fram nya växter som ger såväl njutning som näring, prova vilka sätt att odla som ger maximal positiv klimatpåverkan och finna metoder för redovisning som gör det möjligt att ge bönder betalt för att ta hand om matjorden.
2000m2 är ungefär så mycket åkermark vi alla har per år till vår matförsörjning, om marken delas lika mellan så många människor vi förväntas bli på planeten.

Gott, hälsosamt och hållbart

Idag använder en genomsnittlig svensk ungefär dubbelt så mycket åkermark per år för sin matproduktion.  Målet i 2000m2-experimentet är att klara av att producera all mat till en person under ett år på 2000kvm – gott, hälsosamt och hållbart. Utmaningen kräver samarbete och frågorna i 2000m2 experimentet på Rosendals Trädgård har samlat forskare, kockar, odlare, kommunikatörer, näringsliv och konstnärer.
De senaste årens forskning  säger att det går det att producera mat på ett hållbart sätt till alla de 9.5 miljarder människor som förväntas leva på jorden 2050, men det förutsätter en stor och snabb omställning, en transformation, av de livsmedelssystem vi har idag. Experiment 2000m2 visar konkret hur framtida klimatvänlig mat kan minska Co2 utsläppen med 85%. Tillsammans omsätts forskning om hållbar utveckling i praktisk verklighet.

Missa inte ett besökt på Rosendals Trädgård och smaka själv.

2000 kvm främjar och lär ut hållbar matproduktion (12.1,2,8)

2000 m2 visar hur klimatvänlig mat minskar Co2 utsläpp (13.2)

2000 m2 syftar till att minska övergödning av Östersjön (14.1)

2000 m2 syftar till att främja ekosystem  och den biologiska mångfalden (15.5)

2000 m2 är ett branschöverskridande samarbete mellan många olika parter (17.17)

Experimentet 2000m2 tar sig an utmaningen att hitta ett odlingssätt som inte överskrider jordens resurser (2.4)