755

Vi står upp för de minsta

Djurgårdens ekar – viktiga boplatser

Djurgården är Stockholmarnas gröna vardagsrum – hit är alla välkomna för att hitta rekreation, kunskap och glädje. Utbyggnaden av staden hotar dock Stockholms allra minsta invånare – insekterna. Att tillsammans skydda och återskapa miljöer där även dom trivs är viktigt för att vi bland annat ska behålla vår rika fruktskörd, blommande natur och våra bördiga jordar. Djurgården är stort. Många av oss har besökt Evenemangsparken i väster med de många attraktionerna och Museiparken precis norr om Djurgårdsbrunnskanalen, man inte alla tänker att att söka sig längre in på ön. Här finns norra Europas största bestånd av jätteekar som sedan flera hundra år tillbaka är viktiga boplatser för tusentals insektsarter. Främjandet av den biologiska mångfalden är därför en av många viktiga anledningar till att skydda och bevara Djurgårdens ekar.

Vi hjälper på många sätt

För oss aktörer är det dessutom viktigt att bidra till gröna korridorer och därmed fler pollinerare i Stockholmsområdet. Förutom Kungliga Djurgårdens förvaltnings miljöarbete och gemensamma initiativ som att stödja Stockholm Loves pollinators, har flera restauranger anlagt pollinerarvänliga trädgårdar. Andra som Etnografiska museet, Tekniska museet, Skansen och Rosendals Trädgård har egna bikupor, kuporna sköts av lokala biodlare och honungen säljs i respektive butik. Besöker du Rosendals Trädgård vid rätt tidpunkt kan få du dessutom titta på när biodlaren slungar honungen.

Tips från oss till dig

Det finns många sätt att underlätta livet för våra minsta vänner och vi delar gärna med oss av några, kanske hittar du ett som passar dig?

Här kommer våra bästa tips:

  1. Plantera pollinerarvänliga växter i rabatt eller kruka
  2. Lämna områden som får växa vilt
  3. Klipp inte gräset så ofta
  4. Ingen giftanvändning
  5. Sätt upp insektshotell
  6. Låt död ved ligga kvar
  7. Behåll barmark för jordboende insekter

Visste du att…?

  • Bin kommunicerar med varandra via dans. Dansen talar om i vilken riktning och hur långt bort det finns blommor som är värda ett besök.
  • För att få ihop nektar till ett kilo honung måste bina besöka 6 till 8 miljoner blommor och att ett bi producerar ca ½ tesked honung under sin livstid.

Djurgårdens aktörer främjar ekosystem och biologisk mångfald (15.5)

Djurgårdens aktörer ingår partnerskap för att främja pollinerare (17.17)