4295

Skansens lantraser – en del av vårt kulturarv

På Skansen jobbar man inte bara med att bevara byggnader, miljöer och växter som en del av vårt kulturarv. När du ser kor, får, getter, hästar, grisar, höns, ankor gäss och kaniner här tillhör dom ofta en svensk lantras. Att bevara våra svenska lantraser och informera allmänheten om dom är en del i arbetet med att behålla den biologiska mångfalden och därmed skydda en genbank som kan bli viktig i framtiden.

Vad är en lantras?

En lantras är en husdjursras som funnits i samma område så länge att den har anpassat sig till lokala förhållanden. Förhållanden som på den svenska landsbygden ofta var hårda och ställde speciella krav på djuren. Lantraserna har därför överlevt genom att klara sig på lite och varierat foder, tåla regn och torkperioder, långa vintrar och svår terräng bra. Dom har också utvecklat ett gott skydd mot sjukdomar och är duktiga på att hitta sin egen mat.

Varför är lantraserna viktiga att bevara?

Anpassningen till tuffa de förhållanden har inneburit att raserna både är mindre i storlek och producerar mindre mängd mat och mjölk än vad som anses vara ekonomiskt försvarbart i dagens intensiva jordbruk. Det har gjort att antalet raser har minskat och vi riskerar att förlora en del av vårt kulturarv och en viktig genresurs. Vi vet inte vilka sorters djur som kommer behövas i framtiden. Lantraserna med deras unika egenskaper som under lång tid anpassats efter den svenska landsbygden är därför viktiga att bevara. Många av dessa arter har varit med och format Sveriges öppna landskap genom att ströva fritt och beta. Det gör att dom idag passar utmärkt till att ”hålla ordning” i till exempel naturreservat.

Vill du läsa om Skansens bevarandearbete när det gäller vilda djur kan du göra det här.

Visste du att…?
Den som historiskt inte hade råd med en ko kunde ha en get som gav mjölk. Därför kallades geten förr i tiden för ”fattigmansko”.

Att bevara de svenska lantraserna är ett viktigt arbete som bidrar till att skydda vårt kulturarv och den biologiska mångfalden(15.5)