4701

När världen stannade upp

Våren 2020 slog pandemin till och en hel värld ställde sig frågan, vad är det som händer? 

Det blev tydligt vilken påverkan vi människor har på vår planet och på klimatet. Världens länder enades runt pandemin, samtidigt som oron för klimatförändringarna accelererade. 

När vår verksamhet på Tekniska stannade och tystnaden lade sig över museet, så kom tiden för reflektion. Vad gör vi idag och vad kan vi göra mer? Alla kan bidra med något för att arbeta för en omställning av samhället mot en hållbar utveckling och minska klimatförändringarna. Klimatfrågan är väldigt viktig för oss och särskilt bland våra unga besökare. För att växla upp gick vi som verksamhet med i SME Climate Hub och signerade ett åtagande The SME Climate Commitment, som innebär att vi skall halvera vårt klimatavtryck senast till år 2030 och vi ska uppnå nettonollutsläpp senast år 2045.  

Vi har länge arbetat med hållbarhet både i utbud och internt i verksamheten men nu bestämde vi oss för att bli mer konkreta. Vi har börjat med att kartlägga verksamhetens klimatavtryck och se hur stort CO2 utsläpp vi orsakar. Just nu är vi mitt i de första beräkningarna av utsläppen för år 2019 och år 2020. Sedan ska vi fortsätta arbetet och göra en handlingsplan för vad som krävs för att vi ska uppnå målen till år 2030 och år 2045.  

Vi har även startat fler processer internt kring hållbarhetsarbetet. Vi gör mycket, men har kanske inte samlat vårt arbete under det övergripande begreppet och förhållningssättet hållbarhet och hållbar utveckling. Ett arbete har påbörjats med att kartlägga de aktiviteter vi gör inom verksamheten som bidrar till en hållbar utveckling.  

  • Vår kravmärkta restaurang Tekniska by Pontus fokuserar på att minska matsvinnet och tar till vara på så mycket som möjligt av råvarorna – pickla, torka, lägga in, mala och till slut lägga det allra sista som blir över i mullmaskinen. Väljer lokalproducerat, miljömärkt och köper in från leverantörer som på ett innovativt sätt tar fram produkter och råvaror.  Restaurangen har en egen bikupa, egna odlingar av grönsaker precis utanför restaurangen, fokuserar på vegetabilier och att välja rätt typ av kött och fisk.  
     
  • Vår utåtriktade verksamhet Maker Tour jobbar aktivt för att engagera både fler barn och unga inom vetenskap, teknik och matematik men också stärka den digitala kompetensen hos lärare. Maker Tour har ett brett utbud av aktiviteter, bland annat arrangeras det inspirationskvällar till lärare och kostnadsfria utbildningar erbjuds inom programmering och teknik till utsatta områden i Stockholm. Verksamheten har även blivit nominerad till pedagogpriset Guldäpplet vilket är väldigt kul och ett kvitto på att vi går mot rätt väg.

Vad vi har lärt oss 

Kanske den viktigast delen av vår resa som vi har påbörjat, är att se/kartlägga/förstå vad vi gör, som inte bidrar till en hållbar utveckling, för att kunna skapa förändring och sätta mål för att vi hela tiden ska förbättra oss.  

Vi jobbar nu vidare med vårt interna hållbarhetsarbete, vilket också gör oss starkare i vårt externa arbete med skolprogram, utställningar, programaktiviteter och våra olika samarbeten, för att göra allt vi kan för att bidra till omställningen och utvecklingen av ett hållbart samhälle.  

Vi ser mycket fram emot det fortsatta gemensamma arbetet, med alla andra verksamheter på Djurgården, med att göra den här platsen till en hållbar destination i Stockholm! 

Annika Brantingson 
Eventansvarig & Hållbarhetssamordnare