4983

Hur bemöter ni oss HBTQ+ personer?

När Stockholm LGBT höll sitt seminarium på Vasamuseet fick jag lite hopp om framtiden. Det känns positivt att Djurgården tar ett steg i rätt riktning. Eller?

Idag är min sista dag av mina 10 veckors praktik hos Kungliga Djurgårdens Intressenter. Igår hade jag förmånen att delta på Stockholms LGBT+ Travel Symposium på Vasamuseet. När jag fick frågan om jag ville delta sa jag naturligtvis ja – för nu skulle jag äntligen få hamna i en situation där jag känner mig trygg och kan vara mig själv. Som transperson är det många situationer i mitt liv där jag inte känner mig trygg och säker, ja rent av rädd. När jag började min praktik var jag fruktansvärt nervös. Inte för vad jag skulle få göra under praktiken utan för hur jag skulle bli bemött. Är den här platsen trygg? Vad är folks attityd mot HBTQ+ personer? Kommer folk säga fel pronomen till mig? Men min oro lade sig ganska snabbt. Under min tid här har jag alltid fått ett bra bemötande, vilket jag är glad för. Dock kan jag som HBTQ+ person säga att Djurgården har mycket arbete framför sig. Ni här är fantastiska, men ni får i all välmening skärpa er lite.

Det finns saker som vi transpersoner tänker väldigt mycket på och som många av er här inte tänker på. En bra destination för mig är en destination som har den kompetens och de resurser som behövs för att jag som besökare ska uppleva min vistelse som positiv. En enkel sak som jag vill ber er alla att börja med är att fråga era besökare om deras pronomen och att ni skriver era pronomen på era namnskyltar. Att ni ställer den frågan får mig som besökare att känna mig inkluderad. Jag slipper oroa mig för att bli tilltalad på fel sätt och jag kommer se att ni har den kompetens som krävs för att bemöta mig som HBTQ+ person. Varför vill jag att ni har pronomen på era namnskyltar? Dels för att det visar er kompetens, men även för att innan jag ens börjat prata med er ser jag att ni tänker på inkludering. Sen får vi inte glömma att det visar även hur jag ska tilltala er.

Jag tycker att Djurgården är en fantastisk plats. Under min tid här har jag fått se den enorma potentialen destinationen, men även ni som arbetar här, har. Ni kan skapa en drömdestiantion för oss. Ni kan och jag förväntar mig att ni gör det. Allt handlar om att inte göra saker onödigt komplicerade. Börja med små och enkla saker som att fråga om pronomen. Hissa inte bara Pride flagan, låt alla era verksamheter utöka kompetensen om oss. Det finns många bra sätt till det, RFSL är ett exempel. Jag vill även uppmana er att använda de resurserna som finns runt omkring er – oss. Vi HBTQ+ personer finns överallt och många av oss svarar mer än gärna på era frågor om hur just ni kan välkomna oss.

PS. Det är dags att ni börjar använda hen, alla andra gör redan det. DS.

James Thörnroos (han/honom), praktikant
Kungliga Djurgårdens Intressenter