5042

Definierar språket den öppna, inkluderande och välkomnande destinationen?

För oss på Kungliga Djurgården är det en självklarhet att alla ska känna sig välkomna oavsett vem man är. Vi värnar om att vår ö är en öppen, tillgänglig och välkomnande plats och därför strävar vi alltid efter att ge alla våra besökare ett gott bemötande. Den 25 november hade vi förmånen att få delta i Stockholm LGBT+ Travel Symposium där Vasamuseet stod värd. En inspirerande dag som gett oss ny kunskap om hur vi tar emot och bemöter våra HBTQ+ besökare på bästa sätt. Självklart vill vi dela med oss av våra nyvunna kunskaper här.

Dagen inleddes med att Karin Mäntymäki från Visit Stockholm berättade om deras insikter om varför många HBTQ+ personer ser Sverige som ett bra besöksmål. Stockholm ses ofta som en öppen och välkomnade stad som värnar både hållbarhet och idén om en bättre framtid. HBTQ+ personer är som grupp early adaptors och uppskattar städer med kontraster och ett icke-normativa klimat, här anser många att Stockholm passar in.

Till följd av pandemin väljer gruppen oftare personligt anpassade resor och vänder sig då till researrangörer och agenter. HBTQ+ personer är den grupp som först började resa efter pandemin, trenden är dock färre resor där man stannar längre på resmålet. Så hur kan vi på bästa sätt ge gruppen ett positivt och säkert besök? Statistik visar att 85% av HBTQ+ personer världen över inte har kommit ut till familj och vänner. Många lever med oron att de inte ska känna sig välkomna på den plats de besöker och praktiska nödvändigheter som passkontroll och uthämtning av biljetter kan vara ångestfullt för personer inom transspektrumet. Hur säkerställer vi att ingen behöver uppleva detta i Stockholm?

Dagens huvudtalare, Gabrielle Claiborne från Transformation journeys worldwide gav en mycket viktigt och lärorik presentation om hur vi aktörer inom besöksnäringen kan hjälpa till så att transpersoner kan känna sig trygga och välkommande. En viktig del av ett bra bemötande menar Gabrielle är förvånansvärt små nyanser i språket vi använder. Med ett könsneutralt språk inkluderar vi bättre alla människor och riskera inte att tilltala någon på ett olämpligt sätt. Det finns dock några grundläggande begrepp som Gabriella tycker vi alla bör känna till.

(Källa: gendergread.org)

Vilka vi är och vilka vi känner oss vara sitter mellan våra öron. Vår könsidentitet är hur vi uppfattar oss själva och har inget att göra med vår anatomi och eller det kön vi tilldelades vid födelsen. Hos transpersoner matchar inte det yttre med det inre, detta kan skapa en känsla av inte passa i sin egen kropp. För en transperson är ett respektfullt bemötande extra viktigt.

En enkel sak vi aktörer kan göra när vi möter besökare är att fråga om deras pronomen. Istället för att utgå från besökarens könsuttryck och anta ett visst pronomen bör vi istället fråga för att undvika felsägning. En annan sak vi kan göra att skriva våra egna pronomen på våra namnbrickor. Detta skapar trygghet och visar att på kompetens.

Under seminariet diskuterades också hur besöksnäringen marknadsför sig mot HBTQ+ personer. I paneldiskussioner avhandlades den vanliga bilden av HBTQ+ personer inom marknadsföring ,den vita gaymannen. Länge har marknadsföringen riktats mot denna norm och representation för transpersoner, lesbiska, queera och svarta personer saknas. Vill vi att dessa grupper ska besöka vår destination behöver dom också representeras i vår marknadsföring. 

Den fantastiska dagen som arrangerades av Stockholm LGBT på Vasamuseet var mycket lärorik för oss på Royal Djurgården och vi har ny kunskap att använda oss av när vi fortsätter jobba för en öppen, tillgänglig och välkomnande plats för alla våra besökare.

Läs gärna mer om Stockholm LGBT och deras arbete.

Genom respekt och kunskap säkrar vi på Djurgården en öppen och inkluderande plats (10.2,3)

Djurgårdsaktörer samarbetar med Stockholm LGBT+ för att marknadsföra Stockholm som ett öppet och inkluderande resmål (17.17)