5193

Konsthallens fasad återskapas

Sedan en tid tillbaka restaureras fasaden på fastigheten Konsthallen 15 på Djurgården med mål att återskapa utseendet från sommarpaviljongens invigning 1928. Samtidigt genomförs också en interiör renovering och sammanlänkning av fastigheterna. Läs mer om Konsthallen här.

Den 18 november plockades kiosken utanför Konsthallen ned för att göra plats för arbetet. Här nedan följer information om hur du som besökare eller boende på Djurgården kan komma att påverkas av arbetet.

Färg och form från 1928

”Kvarteret kring Konsthallen har en brokig historia av till- och ombyggnationer. Nu ska vi ta tillbaka det som har förlorats och ge fastigheten tillbaka den vackra fasad som invigdes i och med sommarpaviljongens öppning 1928” säger Daniel Christensen, vd för fastighetsbolaget 3E Entertainment.

Åt Allmänna gränd ersätts nuvarande uteserverings stålstaket från sent 1980-tal med ett lätt trästaket med kryssmotiv. Båda staketen linoljemålas i samma mörkgröna kulör som stenhusets fönster. Den centralt placerade aluminiumdörren åt Djurgårdsvägen sätts igen och de två spröjsade pardörrarna installeras i ursprungligt läge. Den sentida sprutputsen avlägsnas och fasaden återställs till 1928 års färgsättning med ockragul fasad med snickerier i ljust varmgrått och brutet vitt.

Arbetet med Konsthallens fasad färdigställs våren 2022

Under sommaren har arbetet främst pågått mellan byggnaderna och inom Konsthallen 15. Både de utvändiga och interiöra arbetena kan periodvis att störa en del. De arbeten som främst kan påverka dig som boende eller besökare är de utvändiga arbetena och transporterna till och från arbetsplatsen. Gångbanan utmed Allmänna gränd kommer att hållas avstängd. Resandet av fasadställningar inför takarbeten och återställandet av fasaden inleddes under hösten och fasad- och takarbeten kommer att pågå under höst och vinter. Samtidigt kommer även sammanlänkningen av de två fastigheterna att utföras. Den gränd som idag skiljer fastigheterna åt överbyggs då till stora delar med ett glastak.

Berätta för oss vad du tycker

Pophouse vill utöka utbudet på Djurgården och med utvecklingen av Konsthallen planeras bland annat en speceriaffär. Nu vill dom veta vad du som besökare eller boende på Djurgården saknar i utbud och särskilt vilka typer av produkter som du skulle vilja se i en speceriaffär. Klicka här för att kontakta dom med dina önskemål.

Projektet är stort och komplicerat men kan bidra till att:

Med fasadrenoveringen av Konsthallen 15 tryggas kulturvärden (11.4)