5019

Nordiska museet tar initiativ till dialog om sina samiska samlingar

Sedan Nordiska museets grundande 1873 fram till idag har museet haft i uppgift att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige. Detta har lett till en omfattande dokumentation också av den samiska historien och det samiska kulturarvet. Med mer är 8000 kulturhistoriska föremål i samlingarna öppnar nu Nordiska museet upp dialogen om framtiden för de samiska samlingarna. 

Nordiska museet förvaltar en av världens största museisamlingar av föremål relaterat till samisk kultur och historia. I den omfattande samlingen på mer än 8000 kulturhistoriska föremål finns föremål men även arkivhandlingar och historiska fotografier. Museet har kontinuerligt under 1900-talet fram till idag bedrivit forskning och sammanställt ett flertal utställningar om samisk historia och kultur, ofta i nära samarbete med företrädare för det samiska samhället. 2017 öppnades utställningen Sápmi, som tar upp frågor kring samernas rättigheter, svårigheter och möjligheter i Sverige. 2020 invigdes även museets nya entrémiljö med utsmyckningar av samiska samtidskonstnärer. Den kommande utställningen om Norden under de senaste 500 åren till nutid kommer även ta upp det samiska kulturarvet.

Den samiska samlingens framtid

Det har länge pågått en internationell debatt om urfolks rättigheter till sin kultur och sitt kulturarv. Ofta handlar det om återförande av kulturarv som samlats in i äldre tider. Med början 2022 tar Nordiska museet initiativ till en utredning som ska avgöra framtiden för stiftelsens samiska samlingar. Utredningen sker i nära samarbete med en rad olika intressenter, så som Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Utredningen skall ge vägledning till hur samlingarna ska förvaltas i framtiden och hur de bäst kan användas för att berätta om samisk historia och kultur.

Intresserad av Nordiska museets arbete med det samiska kulturarvet? Ta en titt på länken nedanför.

Samisk historia och kultur på Nordiska museet. 

Nordiska museet arbetar för att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige. (11.4)