5492

Nordiska museet startar insamling till stöd för hotat kulturarv i Ukraina

Den ryska invasionen av Ukraina medför stort mänskligt lidande. Invasionen innebär också ett hot mot det ukrainska kulturarvet. Museer och minnesmärken riskerar att skadas, föras bort eller förstöras. Hot om stöld och plundring är ständigt närvarande där kriget drar fram. Stiftelsen Nordiska museet har därför startat en fond för insamling till stöd för hotat kulturarv i Ukraina.

Att förstöra kulturarv är en del i krigföringen

I kriget har hundratals människor hittills mist livet. Fler än 2 miljoner människor är på flykt. När ryska trupper gör framryckningar i Ukraina kommer också rapporter om medveten förstörelse av delar av det ukrainska kulturarvet. Det är en gammal krigstaktik att förstöra, plundra och omforma en motståndares kulturarv för att kunna skriva om historien till sin egen fördel. Genom att utrota kulturen berövas människor sin plats, identitet och tillhörighet.

Ukrainska museiarbetare vädjar om hjälp

Ett intensivt arbete med att säkra och skydda kulturarv och museers samlingar pågår just nu runt omkring i Ukraina. Landet har sju världsarv på UNESCOs lista och UNESCO har uttryckt stor oro för det som sker i samband med de ryska framryckningarna. Ukrainska museiarbetare vädjar till omvärlden att uppmärksamma hotet mot kulturarvet och dess institutioner. En vädjan som hörsammats av svenska kollegor.

Sofiakatedralen i Kiev är ett av de sju ukrainska världsarven på UNESCOs världsarvslista. Foto: Paweł ”pbm” Szubert, CC

Insamlingsfond för Ukrainas kulturarv

Den 2 mars startade Nordiska museet, i samarbete med Riksantikvarieämbetet och andra nordiska museikollegor, en insamling till stöd för hotat kulturarv i Ukraina. Efter två veckor har 650 000 kr donerats av institutioner och privatpersoner, bland annat genom att Nordiska museet donerat alla entréintäkter från helgen 5–6 mars till fonden.

Insamlingen fortgår. Genom den öppna insamlingen kan vi alla vara med och bidra.

INSAMLING
Bankgiro: 5475-9758
Swish: 1236280424
Bidrag märkes med: Insamling till Ukraina

Insamlingen av finansiellt stöd sker i första hand till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Den syftar konkret till att återuppbygga museet så fort det är möjligt och att säkerställa samlingarna och kunskapen om dessa i Sverige, Norden, Europa och världen. Insamlingen skall användas för snabba och konkreta insatser så snart det är möjligt.

Genom initiativet till insamlingsfonden för det ukrainska kulturarvet bidrar Nordiska museet till att stärka insatserna för att skydda och trygga världens kulturarv. (11.4)