5492

Nordiska museet startar insamling till stöd för hotat kulturarv i Ukraina

Den ryska invasionen av Ukraina medför stort mänskligt lidande. Invasionen innebär också ett hot mot det ukrainska kulturarvet. Museer och minnesmärken riskerar att skadas, föras bort eller förstöras. Hot om stöld och plundring är ständigt närvarande där kriget drar fram. Stiftelsen Nordiska museet har därför startat en fond för insamling till stöd för hotat kulturarv i Ukraina.

Att förstöra kulturarv är en del i krigföringen

I kriget har hundratals människor hittills mist livet. Fler än 2 miljoner människor är på flykt. När ryska trupper gör framryckningar i Ukraina kommer också rapporter om medveten förstörelse av delar av det ukrainska kulturarvet. Det är en gammal krigstaktik att förstöra, plundra och omforma en motståndares kulturarv för att kunna skriva om historien till sin egen fördel. Genom att utrota kulturen berövas människor sin plats, identitet och tillhörighet.

Ukrainska museiarbetare vädjar om hjälp

Ett intensivt arbete med att säkra och skydda kulturarv och museers samlingar pågår just nu runt omkring i Ukraina. Landet har sju världsarv på UNESCOs lista och UNESCO har uttryckt stor oro för det som sker i samband med de ryska framryckningarna. Ukrainska museiarbetare vädjar till omvärlden att uppmärksamma hotet mot kulturarvet och dess institutioner. En vädjan som hörsammats av svenska kollegor.

Sofiakatedralen i Kiev är ett av de sju ukrainska världsarven på UNESCOs världsarvslista. Foto: Paweł ”pbm” Szubert, CC

Insamlingsfond för Ukrainas kulturarv

Den 2 mars startade Nordiska museet, i samarbete med Riksantikvarieämbetet och andra nordiska museikollegor, en insamling till stöd för hotat kulturarv i Ukraina. Efter två veckor har 650 000 kr donerats av institutioner och privatpersoner, bland annat genom att Nordiska museet donerat alla entréintäkter från helgen 5–6 mars till fonden.

Uppdatering 20231113

Många museer och kulturinstitutioner slöt upp och inkom med värdefulla bidrag till insamlingen. Med hjälp av flera generösa privata bidragsgivare, stiftelser, föreningar och entreprenörer på Djurgården samt museer i Norden blev de insamlade medlen totalt 1,6 miljoner svenska kronor.

Tack vare det ekonomiska stödet förbereder nu Nationalmuseet för Ukrainas historia en utställning om den förkristna tiden i Ukrainas historia. Utrustningen och montrarna för utställningen tillverkas och bekostas med medel från insamlingen. 

Genom initiativet till insamlingsfonden för det ukrainska kulturarvet bidrar Nordiska museet till att stärka insatserna för att skydda och trygga världens kulturarv. (11.4)