5614

Ett trafiksmart Djurgården – vad säger beslutsfattarna?

Kungliga Djurgårdens är Skandinaviens främsta besöksmål, med stor betydelse för alla som bor och verkar i Stockholm, såväl som för hela Sveriges besöksnäring. Att värna platsen långsiktigt är ett gemensamt ansvar. Den 26 april bjöd Kungliga Djurgårdens Intressenter tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning in trafikborgarrådet i Stockholms stad, Daniel Helldén och trafikregionrådet i Region Stockholm, Kristoffer Tamsons att diskutera ett långsiktigt trafiksmart Djurgården utifrån en alldeles färsk trafikutredning.

Ett långsiktigt trafiksmart Djurgården på agendan

Kungliga Djurgårdens Intressenter och Kungliga Djurgårdens förvaltning presenterade trafikutredningen Bil- och fossilfritt Djurgården, Analys och förslag till trafikala åtgärder. Det är en utredning med konkreta planer för att säkerställa ett Djurgården långsiktigt tillgänglig för alla. Den visar att satsningar på förbättrad infrastruktur, en ny gång- och cykelbro och mer kollektivtrafik krävs, medan bilen får stå tillbaka.

Stockholms Trafikborgarråd och Trafikregionråd på plats

För att uppnå detta krävs samarbete och att beslutsfattarna i Stockholm agerar för trafiksmarta lösningar. Trafikborgarrådet i Stockholms stad, Daniel Helldén och trafikregionrådet i Region Stockholm, Kristoffer Tamsons bjöds in för att kommentera planerna, samt diskutera hur de kan förverkligas. Ett första steg – en trafiksmart vecka redan första veckan i juni presenteras också.

Presentationen av Trafikutredning samt konkreta planer, och efterföljande kommentarer och diskussioner med Daniel Helldén, trafikborgarråd (mp) och Kristoffer Tamsons, trafikregionråd (m) livesändes och finns nu att se i efterhand. Du kan också läsa mer om samtalet i pressmeddelandet Ny bro, bilfritt och mer kollektivtrafik – ny plan för trafiksmart Djurgården.

Royal Djurgården samverkar för en hållbar infrastruktur. (9.4)

Trafikutredningen har tagits fram som en del i arbetet för en förbättrad trafikmiljö på Djurgården. Med målet fossilfritt strävar Djurgården mot att minska stadens miljöpåverkan. (11.2,6)

Royal Djurgårdens arbete för ett fossilfritt Djurgården främjar klimatet genom minskade Co2 utsläpp. (13.2)