6684

Färre besökare – för att bli tillgängligt för fler

Med sikte på mindre trängsel och lugnare tempo bjuder Tekniska museet in till extra tillgängliga Funkis-dagar. Under åtta onsdagsförmiddagar 2023 begränsas antalet besökare och mer personal finns på plats i museets mest populära utställning MegaMind. Allt för att ge fler möjlighet till stora upplevelser.

I MegaMinds nästan 50 stationer kan unga utforska och experimentera sig fram till nya smarta idéer. Hur får man en bra idé, och hur den kan bli till något verkligt som fler kan använda? Det vill Tekniska ge alla barn möjlighet att fundera över genom att öka tillgängligheten.

– Vi vet att Tekniska museet, precis som andra populära kulturattraktioner, för många upplevs som ett myller av besökare, mängder av sinnesintryck och ett intensivt tempo som gör att det är svårt att ta del av upplevelsen. Museet måste vara en plats för alla. Ett sätt att göra detta är att erbjuda tider med färre besökare i vår mest populära utställning MegaMind, säger Maria Olsson, chef för avdelningen Lärande på Tekniska museet.

MegaMind på Tekniska. Foto: Anna Gerdén

Många människor med funktionsvariationer väljer att inte ta del av stadens kulturutbud. Därför är det viktigt för att bygga bort så många hinder som möjligt. Med Funkis-dagar vill Tekniska museet skapa bättre förutsättningar särskilt för personer med kognitiva funktionsvariationer.

Sista onsdagen i varje månad under skolterminerna är Funkis-onsdag på Tekniska museet. Under dessa tider måste alla besök till MegaMind förhandsbokas. Funkis-onsdagar är bokningsbara för grupper eller skolklasser där en eller flera i gruppen har behov av extra lugnt tempo.

Funkis-onsdagar på Tekniska 2023: 22 februari, 29 mars, 26 april och 30 augusti samt under hösten 27 september, 25 oktober och 29 november.

Genom sina Funkis-dagar verkar Tekniska för att de med funktionsnedsättning blir inkluderade i det sociala livet och får bättre tillgång till kulturutbudet i Stockholm (10.2).