Fossilfritt & trafiksmart Djurgården

En av Sveriges första bilar förevisades år 1897 på Allmänna Konst- och Industriutställningen på Djurgården till stor förundran. Bilen fick endast köras före kl. 8 och efter kl. 22 för att inte störa hästtrafiken och de gående. Bilen och förbränningsmotorn kom sedan att dominera våra städer.

Nu tänker vi annorlunda. Djurgården ska vara en plats för människor. Dagens parkeringsplatser gör sig bättre som upplevelseytor än uppställningsplatser. Men vi stannar inte där. Vi ser över vår påverkan och vill även genom våra val bidra till att förverkliga visionen om Sverige som världens första fossilfria välfärdsland.