2821

1-1452

Kung Karl Knutsson Bonde byter till sig Walmundsön – dagens Djurgården. Än idag är den kungliga traditionen obruten.