2833

13-1990

Nuvarande Vasamuseet invigs – idag norra Europas mest besökta museum. 1996 öppnar grannen Junibacken.