2835

15-2012

Spritmuseum öppnar upp på Djurgården, 2013 öppnar ABBA The Museum och Nya Djurgårdsvarvet, 2017 The Viking Museum, 2019 Baltic Sea Science Center och 2021 öppnar Vrak – the Museum of Wrecks.