Trafiksmart testvecka 2-7 juni 2022

När Djurgården är som mest spännande välkomnar vi alla – förutom bilen. 

Under den 2- 7 juni kommer det hända mycket i Stockholm och på Djurgården. Nationaldagen på Skansen, konserter på Gröna Lund, Stockholm Marathon, Marinen 500 år och mycket mer.  

När många vill hit måste vi tänka trafiksmart

Vi vet att ett fåtal bilar riskerar att korka igen hela Djurgårdsvägen. Därför kommer vi att tillsammans med Stockholms stad stänga av Djurgårdsbron för allmän biltrafik på försök under dessa dagar. Vi prioriterar och ger mer utrymme åt gång-, cykel- och alla typer av kollektiv trafik, för ett mer tillgängligt och härligt Djurgården.

Utan bilar kan också parkeringsplatser inom Evenemangsparken ge plats åt annat som cykelskola för barn, konst.

Den trafiksmarta testveckan är en del i ett större arbete för ett mer tillgängligt Djurgården för alla. Fokus är på förbättrad infrastruktur, en ny gång- och cykelbro och mer kollektivtrafik, medan bilen får stå tillbaka och ge plats åt människor.  

Har du frågor inför veckan? Du hittar svar nedan.

Parkeringarna stängs och ger plats åt annat

Parkeringsytor utan bilar ger möjlighet till nya upplevelser på Djurgården. Några exempel är att parkeringen vid Junibacken blir cykelskola för barn med den uppmärksammade konstinstallationen Tipping Point intill, ett initiativ från Liljevalchs konsthall. Utanför Nordiska museet inbjuder man alla att förvandla parkeringen till en magisk sommaräng via gatukritor.


Dessa parkeringar är stängda och ger plats för annat:

Kollektivtrafik under perioden 2-7 juni 

Under testveckan kör kollektivtrafiken extra, för att alla ska kunna komma hit. Med så många härliga evenemang i staden kommer trafiken att påverkas generellt. Kom då ihåg att det inte är några köer på vattnet, så välj gärna båt, eller under jord – dvs. tunnelbanan går. Från Karlaplan kommer också extra bussar gå hit till Djurgården, för den som inte vill promenera.

Vår tips är att planera din resa, hålla koll på SL-appen och ta lite extra tid på dig. Men vi lovar att det kommer att vara värt resan. Det är folkfest i staden och du är inbjuden.

Frågor och svar