2825

5-1827

Karl XIV Johans slott Rosendal slutbesiktigas. Slottsparken återuppväcks 2021.