Projekt

Vi bygger för framtiden

Djurgården är en plats i ständig utveckling. 1897 hölls den stora industriutställningen här och man vallfärdade hit för att se det allra senaste. Per Anders Fogelström beskriver det som att man gläntade på dörren till framtiden. Många av Djurgårdens karaktäristiska, fantasifulla och exotiska byggnader som alla kan njuta av i dag skapades då. Men utvecklingen stannade inte där. Den fortsätter ständigt, som årsringar. En attraktion ersätts av en annan, nya kommer till och äldre byggnader fylls av nytt liv. Det är faktiskt Djurgårdens signum: tradition och förnyelse i samklang.