2830

10-1897

Den stora industriutställningen hålls på Kungliga Djurgården och den nya Djurgårdsbron och Djurgårdsfärjan invigs. Nya utställningar hålls 1909 och 1930.