5701

19-2022

Kungliga Djurgårdens Intressenter antar vid årsstämman kort- och långsiktiga strategiska hållbarhetsmål inom fyra fokusområden.