2837

17-2019

Folke Bernadottes bro för fotgängare och cyklister invigs. Bron binder samman Museiparken med Rosendalsområdet.