Inspiration och verktyg

Det är bara tillsammans som vi kan lösa dagens och framtidens stora utmaningar. Det gör vi bäst genom att dela och lära av varandra, som vi på Djurgården gör genom denna sajt. Här har vi även samlat verktyg från experter och från kloka och duktiga kollegor från hela besöksnäringen som inspirerar oss.

Kanske du har fler tips? Maila oss gärna, vi har så mycket att lära av varandra.

"Passion led us here"

ÖVERGRIPANDE

Global Sustainable Tourism Council & Green Destinations

Kungliga Djurgårdens Intressenter är medlemmar och ingår i Green Destinations Award & Certification programme för hållbara destinationer. Det gör vi för att säkra att hållbarhetsarbetet inom Royal Djurgården är systematiskt och håller internationell standard även i framtiden. 

De kriterier vi jobbar efter förvaltas av organisationen Global Sustainable Tourism Council (GSTC). GSTC har sitt ursprung i en koalition mellan flera FN organ och ett 60-tal andra organisationer som t ex. Rainforest Alliance. 

Som företagare inom turism och besöksnäringen kan du också jobba efter kriterier uppsatta av GSTC. De skiljer sig en del från de en destination följer. Syftet är dock detsamma, att turismen ska göra största möjliga nytta och minsta möjliga skada för lokalsamhället inom tre områden: 

  • Socioekonomiskt
  • Kulturmässigt
  • Miljömässigt

För att åstadkomma detta behöver vi alla jobba systematiskt och transparent.

Visit Sweden blev medlemmar i GSTC under 2021. Ett viktigt, gemensamt steg för oss inom svensk besöksnäring, på vägen mot en hållbar besöksnäring.

Är du nyfiken på att veta mer om hur ni som turismföretag kan jobba efter GSTCs kriterier? Här hittar du de kriterier som gäller för företag. Här står visserligen hotell och researrangörer, men kan användas av alla oavsett verksamhet. Alla företag kan certifiera sig, men det viktiga är att påbörja arbetet. Kanske är något eller några kriterier inom varje område där ni ser möjlighet att göra skillnad.

Nudging – att göra det lätt att välja rätt
– tips från kollegorna i Västmanland

Kollegorna på Västmanland Turism gör ett imponerade arbete som de generöst delar med sig av. De har bland annat tagit fram en bok om beteendeekonomi i turistnäringen. I boken Smarta sätt ger de inspiration och konkreta förslag på hur vi kan nudga våra gäster till mer medvetna val.

Alla tjänar på hållbarhet – en handbok
– tips från kollegorna i Blekinge

Region Blekinge har tillsammans med stöd från Tillväxtverket och med samarbetspartners skrivit en handbok för hållbart företagande inom besöksnäringen. Vissa exempel relaterar till Blekinge län, men de viktiga områden som avhandlas är gemensamma för oss alla. För dig som står redo att starta, eller är i början av ditt företags hållbarhetsresa är boken så tydlig och lätt att följa att vi gärna delar den – Hållbar utveckling inom besöksnäringen.

101 hållbara idéer på ett ställe
– världens klokskap insamlat av kollegorna på Göteborg & Co och Group NAO

Göteborg & Co har tillsammans med Group NAO samlat goda idéer från hela världens besöksnäring. Gemensamt är att alla idéer tar oss närmare FNs hållbarhetsmål. Här finns verkligen mycket att låta sig inspireras av. Även om sajten heter 101 ideas for sustainable tourism är inte antalet idéer begränsat – vi kan alla lämna våra tips och få dem publicerade här.

Hållbara museer
– Världskulturmuseerna inspirerar och delar kunskap

Världskulturmuseerna har skapat en samlingssida med inspiration och kunskapsbank om hållbarhet och museer. Hållbara museer utgår från de förutsättningar och initiativ som finns i den svenska museifloran. Det är en plats där alla som är intresserade av hållbarhetsfrågor i svenska museer kan utbyta idéer och tankar, och ta del av varandras framsteg och lärdomar.

HÅLLBAR MATKULTUR

Säsongsanpassning och lokalproducerat
– tips från MatLust och från Södertälje kommun

Hos MatLust finns bra tips på hur vi kan tänka kring anpassning våra menyer efter säsong och till nordiska råvaror. De delar säsongspyraminder och tips för det nordiska skafferiet, och en massa annat matnyttigt när de berättar om sin hållbarhetsgrund som de kallar Diet for a Green Planet. Diet for a green planet är ett av flera utvecklingsprojekt som skapats i Södertälje kommun med fokus på näringslivsutveckling, den offentliga måltiden, hållbara menykoncept och mycket annat.

Matkalkylatorn
– tips från Världsnaturfonden

Världsnaturfondens matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan och påverkan på biologisk mångfald. I verktyget kan du se hur den måltid du planerar att äta förhåller sig till planetens gränser och till den biologiska mångfalden. Världsnaturfondens guider för vego, kött och fisk är väletablerade och användbara verktyg.

Handbok för minskat matsvinn
– tips från Livsmedelsverket

Vi på Djurgården har som ett av våra delmål att minska matsvinnet. Ett av Agenda 2030s delmål är att halvera matsvinnet längs hela livsmedelskedjan. Många offentliga måltidsverksamheter arbetar redan
aktivt med att minska sitt matsvinn. För att stötta offentliga måltidsverksamheter har Livsmedelsverket tagit fram en Handbok för minskat matsvinn.

FOSSILFRITT OCH TRAFIKSMART

Energi
-tips från Energimyndigheten

I Energimyndighetens guide för energieffektiva företag finns råd och tips på hur företagare på ett systematiskt sätt kan arbeta hållbart och långsiktigt med energifrågan. Här finns verktyg för nulägesanalys, mallar, enkla checklistor och webbutbildningar.

Avfall och skräp
– tips från Naturvårdsverket

Vårt avfall har stor påverkan på miljön. I Avfallstrappan finns fem steg: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera. Den är ett sätt att visa i vilken ordning vi ska ta hand om vårt avfall. Ju högre upp i trappan desto bättre för oss och vår miljö. Naturvårdsverket förklarar stegen.

ÖPPET, TILLGÄNGLIGT OCH VÄLKOMNANDE

Sjysta evenemang
– tips från Dare to Care

Dare to care arbetar för en publikkultur inom livemusikvärlden präglad av hänsyn till varandra. Deras arbete är en främjande satsning för ömsesidighet i alla sexuella möten och mot sexuella övergrepp. I livemusikvärlden och överallt. De delar generöst med sig av kunskap och erfarenheter om proaktivt arbete i sin Dare to Cares handbok.