3546

Världsledande forskare i diskussion om balanserad turism

Hållbar turism på en ändlig planet

För oss på Djurgården är en balanserad turism viktig – där vi möts i en härlig harmoni mellan stockholmare, besökare från när och fjärran, natur och kultur. Därför tvekade vi inte en sekund när vi fick möjligheten att tillsammans med Svenskt Kulturarv bjuda in världsledande forskare till ett möte där frågor som överturism och turismens dolda kostnader lyftes till ytan. För vi på Djurgården har sagt att vi måste våga lyfta och diskutera besöksnäringens påverkan och hur vi i bred samverkar arbetar för att stärka besöksnäringens positiva effekter och minimera dess negativa påverkan. Här behöver stadsplanerare, trafikplanerare och besöksnäringens aktörer tänka nytt och arbeta än närmare tillsammans. Vi behöver alltid ligga steget före för att säkerställa att vi behåller en god balans.

För att säkerställa detta behöver vi samlas. Under två dagar i oktober 2019 samlades chefer på ledningsnivå bland landets stora besöksmål, från Visita, Visit Sweden och även till andra aktörer inom kultur- och turistnäringens stora organisationer från stat, kommuner och landsting.

Forskning från Harvard på agendan

Huvudtalare var Megan Epler Wood från Harvard University och Cornell University i USA som är en av värdens ledande forskare inom ämnet Sustainable tourism. Hennes bok Sustainable Tourism on a Finite Planet pekar på många av de utmaningar vi har att hantera såväl på det globala planet som på det lokala. I grunden behövs data och en holistisk syn på all verksamhet. Medvetenhet är ett första steg, varför detta möte var viktigt. Samsyn och samarbete runt turismens infrastruktur är sedan lösningen. Här behöver vi bli mycket bättre. En utmaning vi måste anta.

Localhood i Köpenhamn

I Köpenhamn har Wonderful Copenhagen redan lagt om sin strategi och inriktar sig pÃ¥ att finna sätt att hantera turismen och förhindra att konflikter uppstÃ¥r med innevÃ¥nares intressen. Finns det sätt att fÃ¥ bÃ¥de besökare och innevÃ¥nare att bli vinnare? Ja, säger vd Mikkel Aarø-Hansen och i Köpenhamn kallar man det â€localhoodâ€.

Vid mötet fick vi även inspel från Venedig och det mer närliggande Fjällbacka. Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyhr inledde med att ge Stockholms inställning i frågan.

Under dag två fick deltagarna även inspel från Djurgårdens aktörer. Mötet var viktigt för att ta del av den senaste forskningen och för att få perspektiv i den egna verksamheten såväl som för svensk turisms utveckling framåt.

I och med pandemin har dessa frågor hamnat i skymundan. Vi tror att det är viktigt att alltid ha dem i åtanke, särskilt nu. Hur vill vi att en återstart för vår näring ska se ut? Kan vi göra något annorlunda för att säkerställa en balanserad turism?

Diskussionen fortsätter.

en grafik av hållbarhetslinje nummer 12: hållbar konsumption och produktion

Konferensen fokuserade på hur turismens positiva effekter kan stärkas (12.B)

en grafik av hållbarhetslinje nummer 17: genomförande och partnerskap

Konferensen samlade representanter från många olika branscher inom både offentlig och privat sektor (17.17)

en grafik av hållbarhetslinje nummer 8: anständliga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Konferensen behandlade frågor som främjar en gynnsam och hållbar turism (8.9)