3688

Hur rör sig våra besökare?

Mätsystem hjälper till att ge helhetsbild av rörelser på Djurgården

Vår vision är att det ska vara lätt att ta sig runt på Djurgården på alla de möjliga fossilfria sätt – spårvagn, kanske ett Skansentåg, hop-on hop-off båt, cykel och de nya spännande former av mobilitet framtiden kommer med. För att nå fram till denna vision behöver vi veta mer om våra besökare, hur de rör sig och när de är här. 2019 beslutade vi att vi måste ha koll på besöksflöden. I dialog med andra destinationer runt om i landet insåg vi att få platser har kunskap om detta. Här behöver vi själva ta fram de fakta vi behöver. Med den kunskapen för handen kan vi lättare föra en dialog med de aktörer som vi behöver samarbeta med för att förverkliga visionen – som Stockholms stad, Stockholms hamn, Region Stockholm och SL.

Vi kan följa flödet men besökaren är helt anonym

Befintliga mätningar gav endast svar på besökarantal på enskilda attraktioner. Vi såg endast fragmenterad statistik, inget någon helhet. Efter provmätningar sommaren 2019 bestämde Kungliga Djurgårdens Intressenter tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning, med stöd av Nationalstadsparkens utvecklingsmedel, att påbörja mätningar av våra besökares rörelser under hösten 2020. Efter noga efterforskningar valde vi företaget BumBee Labs som leverantör av mätsystemet. De besatt rätt erfarenheter och har ett beprövat och GDPR-godkänt system. Traditionella fysiska mätningar (med tex. laser, tryck eller klick) ger tvådimensionella svar – antal och tidpunkt. Vi skulle kunna följa individer utan koppling till identitet. Detta gör att man kan se rörelser, följa flöden och se besökslängd. Metoden ger alltså både traditionella data och nya.

Arbetet under hösten att sätta upp ca 30 mätpunkter var omfattande, men efter årsskiftet var de flesta mätare uppe och på plats.

Syftet var alltså att:

  1. Mäta antal besökare på Djurgården – totalt, över dygnet och över året.
  2. Ser hur länge man stannar? Besöker man fler ställen vid samma besökstillfälle?
  3. Hur rör man sig – gående och cyklister?
  4. Var finns flaskhalsarna?
  5. Vilken effekt får Folke Bernadottes nya bro? Förändrar den hur man besöker Djurgården?

Sedan årsskiftet 2020 får vi nu ut data. Den data vi får ut visar dock på pandemins förskräckande påverkan på en plats som Djurgården. Februari blev vår ”bästa sommarmånad” under 2020. Vi kan se hur våra besökare besöker våra grönområden i större utsträckning än tidigare och hur viktig Folke Bernadottes Bro är för alla som promenerar här.

Mätsystemet är ett verktyg som implementerats för att säkerställa en turism i balans (12.B)

Mätsystemet blev verklighet genom samarbete mellan flera parter (17.17)