4466

Rosendals Trädgård sätter biologisk mångfald under lupp

Arrangerar tävling i appen Inaturalist 

Rosendals Trädgård ligger mitt i Kungliga Nationalstadsparken. Parken sträcker sig över en mil ända från Ulriksdal och Sörentorp i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder. Här, bara ett stenkast i från staden, återfinns inte mindre än 800 sorters blomväxter, 1200 skalbaggsarter och ca 100 häckande fågelarter. På Djurgården finns t.ex. det tätaste beståndet av kattugglor i hela landet. 

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och därmed människans existens. Men den biologiska mångfalden är hotad. Arter försvinner varje dag och det i rekordtakt. Samtidigt har den ”ekologiska läskunnigheten” minskat drastiskt i och med att vi blivit allt mer urbana. Kunskap om naturen blir ett livsviktigt redskap för vår framtid. Därför startas nu initiativet Ett Stort År på Rosendals Trädgård.

Ett stort år

På Biologiska mångfaldens dag den 22 maj går startskottet för tävlingen ”Ett Stort År” på Rosendals Trädgård. Då bjuda allmänheten in att inventera det vilda livet över och under jord i trädgården på Rosendal i appen Inaturalist! Den person som listat flest observationer i appen av vilda växter, svampar, fåglar, insekter och djur på Rosendals Trädgårds område vinner pris från klädföretaget Houdini, som utifrån sitt starka miljöengagemang engagerat sig i projektet. 

Systematisk inventering

I samband med tävlingen ”Ett Stort År” på Rosendals Trädgård kommer stiftelsen tillsammans med Stockholm Resilience Centre att systematiskt inventera området vid ett antal tillfällen under året. Syftet är att undersöka vilka åtgärder i trädgården som stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster och på så sätt påbörja en kunskapsbank. 

Rosendals Trädgård vill väcka intresse och därmed öka den ekologiska läskunnigheten hos trädgårdens besökare. Detta ligger helt i linje med Stiftelsen Rosendals Trädgårds uppdrag: att sprida kunskap om biodynamisk odling och trädgårdskonsten. 

 – Rosendal är en plats för lärande. Vi vill inspirera människor till ett hållbart liv genom att skapa upplevelser för alla sinnen. Det kan ge en djupare förståelse kring sambandet mellan natur och människa och vår del i ekosystemet säger Niklas Karlsson trädgårdsmästare på Rosendals Trädgård och initiativtagare till Ett Stort År.  

Tävlingen ligger öppen under ett helt år – från den 22 maj 2021 till den 21 maj 2022.  

Projektet möjliggörs via medel från Länsstyrelsen avsatta för åtgärder inom Nationalstadsparken.  

Mer information om Ett Stort År och hur man deltar i utmaningen hittar du här:
https://www.rosendalstradgard.se/ett-stort-ar-pa-rosendalstradgard/ 

Se även när vi möter trädgårdsmästare Niklas som berättar om Rosendals Trädgårds arbeta kring biologisk mångfald och vad du kan göra själv.

En plats för hållbar matkultur minskar matsvinn och avfall (12.3,5)

En världsutställning för hållbar utveckling visar besökare hållbar livsstil (12.8)

Genom projektet skapas en ny livskraftig miljö och en fristad för naturligt liv att utvecklas. (15.1)