4495

Djurgårdsaktörer går till botten med problemet

Dyker efter skräp för tredje året i följd

Bara för att vi inte ser det, är det inte borta. Den 17 juli 2021 mellan klockan 10.00 och 15.00 dyker Djurgårdens aktörer ner under ytan för att tillsammans med det ideella initiativet Rena Botten gemensamt ta krafttag mot nedskräpning i den Kungliga Nationalstadsparken och samtidigt berätta om hur det ser ut på botten.

– Djurgården är omgivet av vatten och när vi nu skärpdyker för tredje året vet vi av erfarenhet hur mycket skräp som finns under ytan. Bara för att vi inte ser det, försvinner det inte. Och det finns där på botten och påverkar djur och natur, säger Camilla Zedendahl, vd på Kungliga Djurgårdens Intressenter.

Över 55 aktörer med verksamhet på Djurgården samverkar genom Kungliga Djurgårdens Intressenter i ett gemensamt åtagande att motverka nedskräpning och skräpdykningen är en årlig insats för att lyfta frågan även i relation till det många besökarna.

Därför krokar man åter arm med initiativet Rena Botten för städning av botten längs Djurgårdsstrand på lördag den 17 juli. Rena Botten har under fyra år plockat upp närmare 100 ton skräp genom sina skräpdyk. Fokus är att ta upp sådant som är skadligt för havet såsom exempelvis plast och elektronik.

Uppemot 20 dykare kommer att rena botten från skräp, däribland flera representanter från olika aktörer på Djurgården. På plats och delar med sig av sin kunskap är även marinarkeologer från nya museet Vrak – Museum of Wrecks som öppnar till hösten.

– Insatsen att städa botten är viktig, men det är inte lösningen. Vi måste alla ta ansvar för vårt eget skräp och gemensamt minska användningen av plast, avslutar Camilla Zedendahl.

Välkommen till en skräpdykardag på Djurgården den 17 juli 2021 kl. 10-15
Dykningen arrangeras i vattnet längs Djurgårdsstrand, i Wasahamnen nedan Vrak – Museum of Wrecks. Skräp som är farligt för djur och natur tas naturligtvis upp och på plats är marinarkeologerna från nya museet Vrak – Museum of Wrecks och delar med sig av sin kunskap. 

Alla som vill är varmt välkomna att medverka vid denna skräpdykardag och se vad vi hittar på botten av Saltsjön!

Skräpdyket genomför tillsammans med initiativet Rena Botten som under fyra år plockat upp närmare 100 ton skräp genom sina skräpdyk. Fokus är att ta upp sådant som är skadligt för havet såsom exempelvis plast och elektronik.

Genom att skapa skyddande rev och hårdbottnar för vegetation ges nya livsmiljöer för marint liv och den marina livsmiljöns motståndskraft stärks. (14.2)