7301

Julgranar blir yngelkammare åt Stockholms fiskar

Flera år i rad har Strömma, tillsammans med bland andra Stockholms stad och SportFiskarna, engagerat allmänheten i insamling av uttjänta julgranar. Dessa har sedan sänks ned i vattnet risvasar i södra Djurgården och Hammarby sjö. Målet är att skapa nya lekplatser och yngelkammare för Stockholms fiskar, eftersom att orörda områden för fiskens uppväxt hotas av exploatering och försvinner i snabb takt.

Fiskarnas uppväxtmiljöer påverkas av exploatering

Idag påverkas Stockholm, med dess skärgård och innerstad, kraftigt av exploatering i form av utbyggda strandnära områden, muddring, intensiv båttrafik, kajer och båthamnar. Det leder till att tidigare orörda uppväxtmiljöer successivt försvinner och reproduktionen av fiskyngel minskar.

Studier visar att ungefär 40% av fiskens uppväxtplatser längs kusten redan är borta. Och 0,5% av de orörda områden som återstår exploateras varje år. Om denna utveckling fortsätter i samma takt kan alla orörda uppväxtområden kring Stockholm vara förlorade om 50 år.

Risvasar blir lekplatser

Under en dag i januari samlas julgranar in från allmänheten. Tre till fem granar binds ihop till risvasar som transporteras ut i vattnet och sänks ned till lämpligt djup med hjälp av fastbundna stenar. När vattnet blir lite varmare framåt våren och fiskarnas lek börjar, fungerar granarnas grenar som nya lekplatser och uppväxtmiljöer.

Projektet ger positiva resultat

Stockholms Stads Miljöbarometer berättar att projektet har haft positiva effekter. Det har dykare kunnat konstatera då de med undervattenskameror observerat att abborrar leker i granarnas grenverk. De har sett att fiskarna lägger rom på, och simmar runt bland granarna.

Aborr-rom i en risvase.
Abborren har lagt rom i risvase. Foto: Sportfiskarna.

Att sänka risvasar för att skapa yngelkammare är en gammal men beprövad fiskevårdsmetod som till liten kostnad gör stor nytta. De ekologiska vinsterna är stora, men projektet skapar också engagemang hos allmänheten för Stockholms vatten och livet däri.

Genom att vara med och skapa risvasar med hjälp av julgranar och sänka dem i Stockholms vatten bidrar Strömma till att stärka ekosystemet i vattnet. (14.2)