2823

3-1680

Karl XI inhägnar Djurgården till jaktpark och allmänheten har tillträde mot en avgift som betalar kostnaden för staket och grindar. Grindavgiften slopas helt 1872.