2822

2-1579

Djurgården får sitt namn när Johan III här anlägger en Diwregård med 10 renar samt hjortar och älgar.