2832

12-1930

Stockholmsutställningen hålls vid dagens Museipark, 1936 öppnar Tekniska museet, 1938 Sjöhistoriska, 1978 Etnografiska och 2007 Polismuseum och Riksidrottsmuseet.