628

Prisad tillgänglighet

Tekniska museet erhåller S:t Julianpriset

På Djurgården är vår mission ”vi finns här för dig” – våra besökare. Ett öppet, välkomnande Djurgården för alla är centralt. Därför arbetar vi mycket med tillgänglighet. Tidigare har Vasamuseet, Gröna Lund och Skansen fått S:t Julianpriset. Senast uppmärksammade Stockholms stad även Tekniska museet för deras fleråriga arbete med att göra museet tillgängligt för fler besökare.

Det var Stockholms Stad som hyllade Tekniska museet för kreativa satsningar på tillgänglighet. S:t Julianpriset delas ut till organisationer som arbetar aktivt för att främja tillgänglighetssatsningar. Tekniska museet har i flera år satsat på att göra museet tillgängligt för besökare med både kognitiva och fysiska funktionsvariationer. Arbetet innefattar förutom ramper och hissar även anpassad information på hemsidan, öppettider, besökar- och pedagogtäthet samt utställningsdesign.

MegaMind

Den utställning som främst uppmärksammades genom S:t Julianpriset är interaktiva MegaMind. I utställningen får besökare lära sig genom att testa, röra, experimentera och utforska. Tillgänglighet har varit en del av utställningsbyggandet redan från start. Tekniska museet har även gjort ytterligare satsningar genom MegaMind Funkis, öppettider med begränsat antal besökare och fler pedagoger.

Information

En kärnfråga i tillgänglighetsarbetet har varit hur besökare tar till sig information och att det ska vara möjligt på olika sätt. Tekniska museet har information tillgänglig för dem som vill ha detaljerad information, för dem som vill ha information genom rörligt material eller visuell kommunikation och för dem som vill ha information genom olika medier. MegaMind har ett informationssystem som låter besökarna välja hur de vill ta till sig information.

S:t Julianpriset

S:t Julianpriset delas varje år ut för att uppmärksamma företag, verksamheter och organisationer som aktivt arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna delta i samhället på lika villkor.
Tekniska museet vann pris i kategorin “Tillgänglig information och kommunikation” med motiveringen: “Utställningen MegaMinds har ett fullt ut inkluderande förhållningssätt i sin utformning. Ingen ska exkluderas, alla ska kunna delta. Den tekniska framtiden är verksamhetens vardag och rymmer även universella lösningar på tillgänglig information och kommunikation.

Genom att involvera sakkunniga, forskare och referensgrupper når de en bred kompetens. Deras arbete gör dem till ett gott exempel för andra.”

Utställning MegaMinds är ett gott exempel på hur man kan säkerställa tillgänglighet och inkluderande (10.3)

Tekniska museet uppmärksammas för sitt mångåriga arbete med att göra museet tillgänglig (11.3)