1133

Öppet brev till Trafiknämnden

– Ge Djurgården helt elektrifierad kollektivtrafik

Samarbete är ett av det viktigaste verktygen för att lösa de utmaningar vi står inför. Att tillsammans jobba mot gemensamma mål är en naturlig del av arbetet på Djurgården. Vi vet dock att vi måste samarbeta bredare och få fler att dela vår vision, bl a den om ett fossilfritt och bilfritt Djurgården.

Därför skrev vi ett öppet brev till Trafiknämndens ledamöter i Region Stockholm – ge Djurgården helt elektrifierad kollektivtrafik är uppmaningen. Då var det Kungliga Djurgården Intressenter representerande 55 aktörer på Djurgården och organisationen Fossilfritt Sverige som framförde ett krav om att utreda elfärjor till Djurgården och hur färjeläget vid Slussen kan anpassas efter det som en viktig symbol för en hållbar stad. Kravet kvarstår än idag.


20180628 – Öppet brev till Trafiknämnden i Stockholms läns landsting

Rusta Djurgårdsfärjorna och ge Djurgården helt elektrifierad kollektivtrafik
Efter sommaren börjar spårvagnarna till Djurgården rulla direkt från Centralen. Skandinaviens största besöksmål med hela 15 miljoner besökare per år, fler än kinesiska muren och Disneyland Paris, får då en kapacitetsstark, tillgänglig och miljövänlig kollektivtrafik. Låt oss lyfta Djurgårdsfärjan till samma nivå och på sikt ge Djurgården helt elektrifierad kollektivtrafik. Djurgårdsfärjorna börjar bli till åren vad gäller tillgänglighet och miljövänlighet och står just nu inför en modernisering. Efter som Slussen nu byggs om med ett nytt färjeläge är det nu av yttersta vikt att färjelinjen nu byggs med långsiktig hållbarhet i åtanke.

Ett skyltfönster för hållbarhet

Djurgården kan bli ett skyltfönster för ett hållbart Stockholm och ett fossilfritt Sverige. Med sin unika kombination av kultur och nöjen, park och natur kan ön bli en förebild som kan sprida förnybar teknik och kretsloppstänkande. Ett viktigt steg på vägen är då att göra transporterna fossilfria och elektrifiera färjetrafiken.
Djurgårdsfärjan fyllde 120 år i fjol och torde vara Sveriges mest kända båtlinje. Den tar redan idag nära tre miljoner resande till och från Djurgården. Alla förutsättningar för att här satsa på elfärjor finns på plats. Nu saknas endast ett klokt beslut. Därför skriver vi ett öppet brev till trafiknämnden.

Ett viktigt steg för att uppnå FNs hållbarhetsmål

För att Sverige ska nå målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 måste våra knappa resurserna användas optimalt. Konkurrensen om biodrivmedel kommer att öka när både tung lastbilstrafik, flyget, sjöfarten och industrin byter bränsle. Därför bör eldrift utnyttjas där det är möjligt och särskilt i områden och på sträckor med stora synergieffekter.
För färjetrafik på kortare sträckor med förutbestämd rutt, som Djurgårdsfärjan, är det lätt att anpassa batteristorlek och laddtider. Effekterna skulle vara positiva för klimatet, men också för den lokala miljön med minskade utsläpp och minskat buller. Sedan 2014 testas elfärja på två linjer: mellan Nybroplan och Kvarnholmen samt mellan Solna strand och Riddarholmen, vilken den senare linjen minskat utsläppen med 300 ton koldioxid per år och dessutom sänkt driftskostnaderna med 40 procent.

Djurgården-Skandinaviens största besöksmål

Vi vill därför att landstinget nu utreder elfärjor till Djurgården och hur färjeläget vid Slussen kan anpassas efter det. Det skulle också bli en viktig symbol för en hållbar stad. Djurgården är Skandinaviens största besöksmål med hela 15 miljoner besökare per år, fler än exempelvis kinesiska muren och Disneyland Paris. Kungl. Djurgårdens Intressenter samlar flera av de aktörer som har sin verksamhet på Djurgården med målet att tillsammans, och i samarbete med andra, bevara och utveckla Djurgårdens unika kvaliteter.

Fossilfria transporter en förutsättning

Hållbarhet är en självklarhet och en förutsättning för att hantera dagens och morgondagens besöksströmmar. På Djurgården finns möjlighet att kombinera platsens rika historia med moderna miljövänliga lösningar av senaste snitt. Precis som vid Stockholmsutställningarna på Djurgården 1897 och 1930 kan vi visa upp och marknadsföra de idéer som ska göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Redan idag blir Skansens hästgödsel näring åt Rosendals biodynamiska odling, Aquaria vattenmuseum sätter ut Östersjööring som återvänder via deras laxtrappa, idéer finns om samordnad sopsortering och gemensamma leveranser. Fossilfria transporter är en självklar del i arbetet. Det är därför välkommet att spårvägen till Djurgården nu förlängs till Centralen och att landstinget utreder övergång till elbussar.

En historisk chans

Vi har här en historisk chans att ta ännu ett kliv mot ett än mer hållbart Stockholm och Djurgården. Vi uppmanar landstingets politiker i alla partier att gripa detta unika tillfälle att med elfärjor göra Djurgårdens kollektivtrafik helt elektrifierad och göra världens första nationalstadspark till en världsutställning för hållbara transporter. Därför skriver vi tillsammans ett öppet brev till Trafiknämnden.

John Brattmyr
VD Stiftelsen Skansen, ordförande Kungl. Djurgårdens Intressenter
Camilla Zedendahl
VD Kungl. Djurgårdens Intressenter
Svante Axelsson
Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
 
För mer information:
Camilla Zedendahl, vd Kungl. Djurgårdens Intressenter, 070-9906973 camilla.zedendahl@royaldjurgarden.se. Se även royaldjurgarden.se
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige (M2016:05), 070-310 57 97, peter.g.soderberg@regeringskansliet.se
 
Om Kungl. Djurgårdens Intressenter
Kungl. Djurgårdens Intressenter är en medlemsorganisation som samlar och engagerar 48 aktörer på Djurgården. Tillsammans välkomnar Djurgården över 15 miljoner besökare. Under de närmaste åren investerar aktörerna som utgör helheten Royal Djurgården mångmiljardbelopp i denna besöksattraktion som ständigt utvecklas och växer. Genom Kungl. Djurgårdens Intressenter samverkar aktörerna för att hållbart utveckla Djurgården som besöksmål och stärka dess position som Skandinaviens främsta attraktion.

Om Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 350 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Royal Djurgården ingår partnerskap för att främja elektrifierad kollektivtrafik till Djurgården (17.17)

Royal Djurgården samverkar för att minska stadens miljöpåverkan (11.6)

Royal Djurgården samverkar för en hållbar infrastruktur (9.4)

Royal Djurgården utövar påverkan för att minska kollektivtrafikens Co2 utsläpp. (13.2)