1475

Bygga broar – konferens på Cirkus


Djurgården är och ska vara en plats för viktiga samtal och möten. Vad passar väl då inte bättre än att Bygga broar – konferensen 2019 hölls på Cirkus. En konferens för ett hållbart näringsliv och ett hållbart Sverige med fokus på samverkan mellan generationerna för att uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling 2030. Syftet var att hjälpa organisationer och företag att öka den humana och sociala hållbarheten på våra arbetsplatser för att skapa hållbara resultat. Du kan läsa mer om bygga broar här:

Framgångsrika ledare från näringslivet delar med sig av hur ni kan maxa resurserna på ett hållbart sätt.
och delade med sig av konkreta verktyg för att: Ändra attityder, vanor och beteenden för att öka arbetsglädjen och engagemanget. Förenkla kommunikationen mellan generationerna, få de hårda och mjuka värdena att mötas för att skapa hållbara resultat.
Frigöra tid och energi för att uppnå dina strategiska mål och arbeta enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Konferensen syftar till att öka den humana och sociala hållbarheten på arbetsplatser (8.8)

’Bygga broar’ är ett branschöverskridande samarbete mellan många olika parter (17.17)