596

Hyper Human – vad är framtidens människa?

För oss på Djurgården är det viktigt att väcka både intresse och frågeställningar hos våra besökare. Hyper Human är ett bra exempel på hur en utställning kan hjälpa oss att se saker och ting ur olika perspektiv. Vad händer när tekniken gör det möjligt att designa våra barn med genredigering? Och vem har makten när vi låter artificiell intelligens ta livsavgörande beslut?

I Hyper Human utforskar Tekniska museet människans allt närmare relation med tekniken. Här får besökare se det svenskutvecklade artificiella hjärta som snart kommer att rädda människoliv, prova robothandsken som ger oss superstyrka. Vi kommer även ställas inför svåra etiska frågor kring AI, genredigering och evigt liv.

En utställning som väcker nyfikenhet

Hyper Human väcker nyfikenhet, ställer frågor och fascinerar. Utställningen visar några av de utmaningar som teknikutvecklingen ställer oss inför. Men framförallt väcker den hoppfullhet och engagemang i frågor där tekniken kan ge fler möjlighet till ett bättre liv. Vad är framtidens människa?

– En allt snabbare teknikutveckling kräver att vi stannar upp, får möjlighet att förstå och överblicka, säger Magdalena Tafvelin Heldner, projektledare på Tekniska museet. Vi behöver alla vara med och ta ställning till hur vi vill att vår framtid ska se ut. Det handlar inte bara om vad som är tekniskt möjligt, utan även om vad som är etiskt rätt utifrån till exempel jämlikhet, hållbarhet och rättvisa.

Bakom utställningen står förutom Tekniska museet även en av Sveriges ledande designers, Monica Förster och hennes designstudio. Tillsammans med innovationsbyrån BAS ITG har hon låtit artificiell intelligens bearbeta formgivningen. Ett möte mellan människa och maskin som ger både överraskande och intressanta resultat där AI:n skapar naturliknande organiska strukturer.

Vad är framtidens människa?

Hyper human- vad är framtidens människa, samlar både historia, nutid och tankar om framtiden. Här finns 1700-talets muskelmannekäng, ögonproteser från 1800-talet, 1980-talets intelligenta superdator och framtidsspaningar från både populärkultur och forskning. Här finns också det svenskutvecklade artificiella hjärta som inom kort blir det första att ersätta ett mänskligt, och exoskelett-handsken som ger din hand extra styrka.

Besökare kommer i utställningen få engagera sig i flera olika etiska frågor, där varje val får konsekvenser.

Utställningen låter besökare engageras i etiska frågor som jämlikhet, hållbarhet och rättvisa i relation till den tekniska utvecklingen och dess möjligheter (10.3)