1193

Djurgårdsvarvet gick från kåkstad till ”träbåtsmecka”

300 år av båtbyggande

Längs kajerna mellan dagens Allmänna Gränd och Beckholmsbron har man byggt och rustat båtar i över 300 år. I slutet av 1700-talet leddes varvsverksamheten av självaste Fredrik af Chapman och efter hans ritningar byggdes både Gustav III:s stabsfartyg Amphion och kungaslupen Vasaorden just på denna plats. Det stiliga varvskontoret står ännu kvar och rymmer idag Gröna Lunds kontor. Under 1800-talet slog ångmaskinen igenom och snart hade Stockholm en imponerande ångslupsflotta, som under seklets andra hälft fick sin hemmahamn här. Ångsluparna blev med tiden färre och övertogs till sist av Waxholmsbolaget som blev kvar till 1980.

Förfallets tid

Därefter följde en osäker tid. Fortfarande reparerades båtar längs kajen och på land rymdes allt från konstnärsateljéer till filminspelningar – i byggnader som förföll allt mer. Sjöläget mitt i stan lockade fram planer på bostadsexploatering. Bostäder i detta läge skulle dock äventyra fortsatt skeppsbyggeri både här och på Beckholmen intill. Ett marint arv var hotat och snart växte det fram en opinion för bevarande och upprustning. På denna historiska plats borde man i stället satsa på småskalig varvsverksamhet i rustade lokaler på sanerad mark. Dessutom borde området öppnas upp för allmänheten och bli en del av Djurgårdens älskade strandpromenad.

Nya Djurgårdsvarvet tar form

Kring millennieskiftet tog diskussionen om ett bevarande fart på allvar och med tiden bytte planerna riktning. År 2006 förvärvade Djurgårdsförvaltningen marken och samma år bildades Stiftelsen Nya Djurgårdsvarvet – för träbåtars bevarande. Genom denna ville ett antal eldsjälar hedra Kungen på hans 60-årsdag med att bevara den historiska miljön och där skapa ett småbåtsvarv för träbåtsflottan. Successivt rustades området och till om- och nybyggda lokaler flyttade ett dussintal entreprenörer inom båtbyggarskrået: Här trängdes snart snickeri, måleri, mekanisk verkstad och kapellmakeri, samt café och restaurang, och 2013 var det dags för kunglig invigning. Sedan dess har Djurgårdsstaden åter en levande varvsverksamhet, utan miljöproblem, och längs den rustade kajen guppar delar av Stockholms småbåtsflotta.

Visionen

När arbetet med renovering av det gamla varvet startade 2006 formulerades dessa visioner:
Att värna och vårda Sveriges unika flotta av klassiska träbåtar, varvet, dess historiska byggnader och miljöer som en viktig del av vårt maritima arv. Att bevara, vidareutveckla och praktisera den tradition, kunskap och hantverk som ligger till grund för att underhålla, restaurera och nybygga klassiska träbåtar.
Alla verksamheter på varvet ska vara publika dvs. besökare ska vara välkomna att besöka hantverkarna i deras lokaler. Varvets överskott ska användas till utveckling av verksamheten.
– Nu 15 år senare kan med glädje konstateras att visionerna har uppfyllts och att allmänheten har upptäckt Nya Djurgårdsvarvet.

Är du intresserad av att veta mer om verksamheterna på Nya Djurgårdsvarvet idag, titta här

Vill du läsa mer om den spännande historien om hur den omfattande renoveringen gick till kan du här ladda ner boken författad Gustaf Bråkenhielm VD Nya Djurgårdsvarvet, här

Djurgårdsvarvet innan renovering.
Djurgårdsvarvet före renoveringen.
Plåtskjulen på Djurgårdsvarvet efter renovering 2014
Plåtskjulen efter renovering.

Genom bildandet och upprustning av Nya Djurgårdsvarvet skyddas viktiga kulturvärden (11.4)