1195

Rosendals slottspark väcks ur sin törnrosasömn

Det är lätt att bli förtjust i Rosendal. Det blev Karl XIV Johan, den förste Bernadotten, redan som kronprins och lät bygga ett lustslott 1823-1827. Runt slottet anlades en park, Rosendals slottspark. Kungens ambition var att öppna upp för besökare, sedan dess har platsen av en särskild plats i Bernadotternas och Djurgårdens historia. Under hans efterföljare tillkom mönsterbildande trädgårdsanläggningar och ett orangeri. Slottet blev med tiden museum över Karl Johanstilen. Med åren slumrade dock platsen in i lite av en törnrosasömn. Grönskan blev frodigare än vad som någonsin varit tänkt, gångvägar växte igen, siktlinjer försvann.

Rosendal Redeviva

Successivt väcktes tankar på en pånyttfödelse: Rosendal Redeviva. Till ätten Bernadottes jubileumsår 2018 invigdes en Bernadottepromenad från Djurgårdsbron och samma år togs första spadtaget till Folke Bernadottes bro på platsen för Karl Johans flottbro, öppnad året efter. Med bron bands Norra och Södra Djurgården ihop på ett nytt sätt och nya folkströmmar hittade hit. Parallellt inledde Djurgårdsförvaltningen ”jakten på den försvunna slottsparken”. I samarbete med antikvarier, arkeologer, trädgårdsarkitekter med flera har en bild av den ursprungliga parken vuxit fram efter ett riktigt detektivarbete. Såväl gammal hederlig arkivforskning och trädgårdsarkeologi, som modern teknik som markradar och laserskanning har kommit till användning.

Rosendals slottspark återskapas varsamt

Nu pågår varsamt återskapandet av Karl Johans lustpark och åter öppnar sig landskapet kring slottet. Glömda gångvägar framträder igen, försvunna vyer blir åter synliga. De populära skulpturutställningar som gästat parken under flera somrar följs av en permanent skulpturpark i slottets närhet inom ramen för Prinsessan Estelles nystartade kulturstiftelse. Förhoppningsvis blir en rustad Rosendals slottspark även platsen för slottskonserter och andra evenemang framöver. Parallellt rustas Rosendals trädgård, med kungliga anor, som får bättre möjligheter att möta sina redan stora besöksströmmar. Rosendal blir en tydlig målpunkt mitt på Södra Djurgården – helt i Karl Johans anda.

Pånyttfödelsen av Rosedals slottspark skapar säkra och inkluderande grönområden för alla och genom ett gediget detektivarbete skyddas viktiga natur och kulturvärden (11.4,7)