1135

En hållbar matkultur på menyn

– En korv med handske tack!

År 1897 hölls den stora Stockholmsutställningen på Kungliga Djurgården. Förutom att förundras över den svenska industrialismens innovationer, kunde besökarna för första gången i Sverige avnjuta varmkorv som snabbmat. Istället för bröd serverades korven tillsammans med vita bomullshandskar för att undvika brännskador och kladd.

När korven var uppäten lämnade kunden helt enkelt tillbaka handskarna för återanvändning. Man kan diskutera hygienen i upplägget, men idén om återanvändning är ju högst relevant även idag. Då många handskar försvann blev det snart för dyrt att upprätthålla systemet och man började servera korven i bröd, resten är som man säger historia.

Mat-rätt på vårt sätt

Hur vi producerar och konsumerar mat har stor påverkan, inte minst på vår hälsa och miljö. Vi på Djurgården vill tillsammans vara drivande för en hållbar restaurangbransch och har gjort “en hållbar matkultur” till ett av våra fyra gemensamma fokusområden. Så här ser vi på saken… Om vi är många som jobbar i nätverk, lär och inspirerar varandra och andra kan vi göra riktig skillnad samtidigt som det blir så mycket roligare. Med ca 30 restauranger kan Djurgården idag erbjuda en fantastisk variation av matupplevelser. Några av Sveriges klassiska restauranger där traditionell mat lagas med respekt, blandas med andras mod att tänka nytt och experimentera för att laga framtidens mat. Här kan du njuta av allt från fine dining till just en korv med bröd.

Hållbara restauranger

Därför deltog 2019 inte mindre än 18 stycken Djurgårdsrestauranger och under 2020 ytterligare 8 stycken av våra restauranger i det nationella nätverket Hållbara Restaurangers utbildningar och workshops. 2020 års projekt har förlängts och pågår även under 2021 pga pandemin.
Hållbarhetsinventering för 2019 är dock klar och där redovisade 15 restauranger att de väger sitt matavfall och lägger stort fokus på att minimera svinnet, det är något som i sin tur skapat ringar på vattnet och intresset hos våra övriga aktörer att följa efter är stort.

Med hållbarhet som drivkraft

Rosendals trädgård, Vasamuseets och Spritmuseums restauranger samt Oaxen Krog och Slip har alla anlagt egna köks och örtträdgårdar. Dessa pollinerarvänliga trädgårdar innebär inte bara ekologisk närodlad mat, dom hjälper också till att främja den biologiska mångfalden med glada bin och fjärilar.
För många restaurangägare och kockar är den hållbara matkulturen en stark drivkraft. Rosendals Trädgård och Oaxen Krog och Slip vann White Guides hållbarhetspris i cirkulärt helhetsgrepp och cirkulär innovation 2020. Tekniska by Pontus har ett pedagogiskt upplägg i restaurangen för att synliggöra sambandet mellan mat och hållbarhet för unga besökarna.


Dessa är bara några exempel på hur vi jobbar för en hållbar matkultur och hållbara restauranger. Mycket mer görs, och vi strävar ständigt efter utveckling.

Nätverket främjar och lär ut hållbar matkonsumtion och produktion (12.3,8)

Biologisk mångfald främjas av restaurangernas trädgårdar (15.5)

Djurgårdens aktörer ingår i lokala och nationella samarbeten (17.17)