702

Alla är värda en andra chans

Vad ska vi göra med alla våra sopor? Att minska vårt utnyttjande av jordens resurser är verkligen en gemensam utmaning. Om alla i världen levde som vi gör i Sverige skulle vi idag behöva cirka fyra jordklot. Då vi bara har ett är det viktigt att vi ser att allt och alla är värda en andra, tredje och kanske en fjärde chans.

En historisk andra chans

På Djurgården är återbruk inget nytt, t ex. plockades många byggnader från den stora Stockholmsutställningen 1897 ned och fick nytt liv på annan plats. Utställningens administrationsbyggnad fraktades till Tynningö i Stockholms skärgård och används idag som sommarhus under namnet ”Villa Björkudden”. Vi Djurgårdsaktörer som letar ständigt lösningar för att göra vårat klimatavtryck mindre. Vi minimerar, sorterar, väger, återbrukar och återvinner- och lär av varandra. Här vill vi presentera några goda exempel på det våra aktörer gör och med det hoppas vi kunna inspirera fler.

Dagens andra chans

Det Skansens djur lämnar på backen använder Rosendals Trädgård i sina komposter. Gröna Lunds olika restauranger förädlar varandras restprodukter i Upcycle Challange. Riksidrottsmuseum och Thielska galleriet ger nedmonterat material från tidigare produktioner nytt liv när det återanvänds i nya.

Nyligen gick Liljevalchs Konsthalls och bjöd in sina museikollegor att förverkliga en idé. Att tillsammans skapa ett Materialmagasin. Nordiska museet, Tekniska museet, Parkteatern hoppade på initiativet och ingår nu i Materialmagasinet– ett nätverk där rekvisita och byggmaterial från flera kulturinstitutioner cirkuleras och återanvänds. Restaurang Pontus by Tekniska har en mullmaskin som gör näringsrik jord av matavfall och dom köper mjölk direkt från bonden och på så sätt skippas förpackningarna helt. Hos Café Monica Ahlberg är man kopplad till appen Karma för att minska sitt matsvinn.

Först när alla användningsområden är uttömda är det dags för återvinning. För att återvinningen ska vara effektiv behöver soporna sorteras så noggrant som möjligt och på Rosendals Trädgård sopsorterar man i fler än 20 fraktioner, vi tänker att det måste vara världsklass.

Visste du..? Att Sverige enligt Naturskyddsföreningen rankas som nummer 14 av 28 länder i Europa i cirkulär ekonomi, dvs hur väl vi återanvänder, återvinner och drar ner på avfallet. Kom igen Sverige, bättre kan vi!

Sopsortering, återbruk och återvinning är viktiga delar inom hållbar konsumtion och produktion (12.3,5)

Djurgårdens aktörer agerar för att minska sitt klimatavtryck genom att införa sopsortering, återbruk och återvinning (13.2)

Djurgårdens aktörer ingår samarbeten för att främja återbruk och återvinning (17.17)