1204

Vision Hasselbacken

Under lång tid var Hasselbacken navet för Stockholms nöjes- och kulturliv. Från 1760-talet när namnet Hasselbacken etablerades inom stadens krognäring. Under Bellmans dagar och ända fram till 1970-talet var platsen en av stadens mest välbesökta nöjesetablissemang. Hasselbacken har spelat en central roll i Stockholms nöjesliv och även för Stockholms matkultur. En känd restaurangskola drevs mellan 1947 och 1969.

Forna glansdagar återskapas

– Vi vill återskapa glansdagarna på Hasselbacken och bidra till att åter göra Djurgården till navet i Stockholms kulturliv och kulinariska värld. För att lyckas måste vi rekonstruera och utveckla Hasselbacken. Vi återför funktioner som funnits historiskt samt utveckla hotellet, restauranger, barer och caféer tillsammans med ett nöjes- och rekreationsutbud i världsklass, säger Daniel Christensen, vd för 3E Entertainment. 

I samklang med omgivningen

– Formspråk och materialitet eftersträvar en samklang med omgivningen och en äventyrlig upplevelserikedom. Den associerar till platsens historia, säger Lene Tranberg på Lundgaard & Tranberg Arkitekter.
– Förslaget kändes från början rätt för platsen, eftersom det utformats med tanke på Djurgårdens och Hasselbackens omgivning och dess stora kulturhistoriska värden. Förslaget hämtar inspiration från Djurgårdens arkitektoniska tradition. Det har också balanserats med hänsyn mot naturen och utformats och bearbetats för att passa in i den befintliga parkmiljön.

Alla får komma till tals

Under hösten 2020 har förslaget utvecklats och dess påverkan på kultur och naturvärden utretts. Under samrådet för projektet Hasselbacken hämtas synpunkter från remissinstanser och allmänhet in. Efter samråd sammanställs synpunkter och beslut om eventuella justeringar tas innan ny granskning genomförs. Då får remissinstanser och allmänhet en ny chans att komma med synpunkter. Därefter kan detaljplanen antas, varefter bygglov kan sökas och projektet påbörjas.
Läs mer om projektet, Hasselbackens historia och se förslaget.

Illustration vision Nya Hasselbacken
Illustration av vy upp mot Hasselbacken från Djurgårdsvägen, vision Hasselbacken.
Illustration vision Hasselbacken
Illustration utomhusmiljö, vision Hasselbacken.

Projektet är stort och komplicerat men kan bidra till att:

I visionen om Projekt Hasselbacken ingår att skydda viktiga kulturvärden (11.4)

Hasselbackens utbyggnad bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling (8.1)