1201

Gröna Lund 2024

Visionen som tar avstamp i historien

Gröna Lund har roat generationer av stockholmare ända sedan man först slog upp portarna på Djurgården den 3 augusti 1883. Tivolit är faktiskt en av de äldsta nöjesparkerna i världen och har varit en självklar plats för nöje i Stockholm i över 138 år. Det är få platser som roat människor av alla dess slag över generationsgränserna så som Gröna Lund har gjort.

En kärlekshistoria

Rakt över gatan från det befintliga tivolit ligger idag en parkeringsplats som tillhör Gröna Lund. Här har det en gång i tiden redan legat ett nöjesfält som konkurrerade med dåvarande Gröna Lund, nämligen Nöjesfältet som hade verksamhet på just den platsen mellan 1924-1957. Men när barnen till de konkurrerande tivolidirektörerna blev kära och gifte sig, slogs båda verksamheterna ihop. Nu vill vi återuppföra ett nöjesfält på platsen och skapa möjligheten att få roa fler i många generationer framöver. Förhoppningen är att kunna sätta spaden i marken 2024, hundra år efter att Nöjesfältet först slog upp sina portar på samma plats.

Att omvandla en parkeringsplats till ett grönskande tivoli, Gröna Lund 2024, en strandpromenad tillgänglig för alla samt ett nytt kvarter med Djurgårdskaraktär ligger helt i linje med den gemensamma visionen om ett bil- och fossilfritt Djurgården.

Med respekt för platsen

Spel, restauranger, glasskiosker, träd och grönska ska samsas med attraktioner som både är nervkittlande och barnvänliga. Det finns några viktiga riktlinjer i detaljplanen som syftar till att skapa ett varierat tivoliområde i samklang med omgivningen. Grönska är viktigt av många skäl och minst 25 % av mark- och takytor ska utformas med träd och växtlighet. Närmast vattnet ska området ha en mer parkliknande karaktär, där nya träd planteras och låga bodliknande hus placeras glest bakom träden. Så ska området bilda en grön parkliknande front mot Saltsjön och strandpromenaden.

En strandpromenad tillgänglig för alla

Att kunna promenera längs med vattenlinjen i innerstaden är en fantastisk upplevelse som både stockholmare och tillresta gäster redan idag njuter av. Därför är en av våra högsta prioriteringar att möjliggöra för alla att promenera längs strandlinjen även utanför det nya tivoliområdet.

Gröna Lund vill bygga en bred och inbjudande allmän bryggpromenad som placeras i vattnet strax utanför tivoliområdet. Här ska allmänheten kunna promenera hela vägen från Djurgårdsbron till färjeläget Allmänna Gränd.

Ett nytt kvarter med Djurgårdskaraktär

Byggnaderna kommer att låna arkitekturinslag från historiska byggnader i och omkring området. Ut mot Falkenbergsgatan finns möjligheter att levandegöra gatan med caféer och butiker som har öppet året runt. En luftig bro över Allmänna Gränd knyter samman Gröna Lunds befintliga område med det nya Gröna Lund 2024.

Mer information om planerna finner du här.

Illustration av Allmänna gränd Gröna Lund 2024
Illustration över gångbro över Allmänna gränd, Gröna Lund 2024.
Illustration tänkt gångstråk längs med vattnet, Gröna Lund 2024
Illustration över tänkt bryggpromenad längs vattnet, Gröna Lund 2024.

Projektet är stort och komplicerat men kan bidra till att:

Gröna Lunds utbyggnad av en allmän strandpromenad skapar säkra och inkluderande grönområden för alla (11.7)

Gröna Lunds utbyggnad bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt samt främjar ungas möjlighet till arbete och praktik (8.1,6)