1212

Vrak – Museum of Wrecks

Ett modernt sätt att visa Östersjöns skatter

Skeppet Vasa hittades i slutet på 1950-talet utanför Beckholmen, och bärgades sedan till Djurgården. I och med detta utvecklades ämnet marinarkeologi. Nu tas ytterligare ett steg framåt. Vrak – Museum of Wrecks blir ett helt nytt museum som blir ett nav för Östersjöns vrak och nya upptäckter och forskning inom ämnet.

Funkisarkitekten Paul Hedqvist känd för Skatteskrapan, DN-huset och Västerbron är även arkitekt till båthallen som nu inrymmer museet Vrak. Byggnaden har behållit sin exteriör men fått en helt ny modern insida med bevarade detaljer. Här finns också ett soligt café och butik med val utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 
Vrak vill berätta om de mer än 100 000 vrak som finns på Östersjön botten. Det är ett av världens mäktigaste kulturarv. Samtidigt är Östersjön är ett av jordens mest förorenade hav. Men Östersjön går att rädda. Och vi vill göra vad vi kan för att bidra!

Vrak ska sträva efter att samverka med andra aktörer som arbetar för Östersjön och en hållbar närmiljö. De lyfter gärna upp goda förebilder och berättar deras historia. I deras arbete, deras sortiment och deras kommunikation ska de inspirera och sprida kunskap kring hur man som individ kan bidra till en förbättrad situation för Östersjön – och Kungliga Djurgården.

Skiss exteriör Museum of Wrecks
Sektionsskiss Vrak – Museum of Wrecks.
Fahlander arkitekter, illustration Victor Mickelsson
Vraks marinarkeologer vid vraket Hulda.

Vrak använder modern teknologi för att skydda viktiga natur- och kulturvärden i en byggnad som bidrar till ett inkluderande och hållbart Stockholm (11.4,3)

Vrak strävar efter samarbeten mellan många olika parter (17.17)

Vrak planerar att lyfta goda förebilder och därmed utbilda allmänheten i hållbara livsstilar (12.8)