765

”Sport och Sápmi” på Riksidrottsmuseet

För drygt ett år sedan invigdes den nya utställningen Sport och Sápmi på Riksidrottsmuseet med introducerande ord av museichef Pernilla Klingofström och tal av Gunilla Stillström, utställningsproducent samt Helene Öberg, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind. Pandemin har gjort att museet varit stängt och att många missat denna härliga utställning. Nu längtar vi till det att museet öppnar igen.

Vad är samisk idrott?

I utställningen kan man skåda bland annat olika typer av redskap till samiska lekar och spel, mycket intressant historia och fakta om samisk idrott och hur den har utspelat sig genom tiderna, samt mycket mer.
Vad är samisk idrott? Frågan har många svar. Det kan handla om aktiviteter som har en koppling till samernas traditionella livsföring såsom lassokastning och renskötartävlingar och samiska idrottsgrenar.

Det kan även handla om idrott som utövas i ett sammanhang där utövarna identifierar sig som samer, till exempel vid samemästerskap eller när de representerar Sápmi vare sig det handlar om traditionell samisk idrott eller modern västerländsk idrott.Men det kan också handla om alla former av idrott som utövas av personer som identifierar sig som samer. Den samiska idrottens historia är i dag relativt okänd. I utställningen Sport och Sápmi får du insikt om sportens betydelse och funktion i Sápmi. Det finns något för hela familjen där de yngre bland annat kan läsa samiska sagor och prova samiska brädspel.

Ta reda på mer och kom och ta del av denna spännande utställning hos Riksidrottsmuseet! Se öppettider här.

Utställningen bidrar till ökad kännedom och därmed inkluderande av den samiska kulturen (10.2)

Utställningen ger insikt om sportens betydelse och funktion i Sápmi (3.4)