926

Starkt om hur förändringar i klimatet påverkar oss

Arktis – medan isen smälter

Våra museer besitter djup kunskap om historia, kultur och kulturer och utifrån denna kunskap kan man se på vår samtid. Det gör Nordiska museet när de producerat den oerhört starka utställningen ”Arktis – medan isen smälter”. Här känner vi klimatförändringarnas påverkan in på bara skinnet. Utgångspunkten är att Norden är en del av detta polarområde. Mitt under polstjärnan. där meridianerna strålar samman och tidzonerna upphör, där börjar Arktis. Arktis är hem åt fyra miljoner människor som i tusentals år har levt tillsammans med isen. Nu förändras detta.

Nordiska museets stora hall har gett plats åt livet och förändringarna i Arktis. I utställningen Arktis – medan isen smälter möter du isens historia och framtid – men framförallt de människor som bor i dagens Arktis genom föremål, foton, design, konstverk, filmer och projektioner. Utställningen som är egenproducerad har förlängt till och med 2021.

Vandra genom ett isberg

Utställningens centrala del är utformad som ett stort isberg, med en djup spricka mellan då och nu. Som besökare vandrar du in i isberget och genom sprickan, där du får möta berättelser och föremål som väver samman nutid och dåtid, liksom vetenskap och mytologi, till en poetisk och mångfacetterad berättelse om isens historia och framtid och vardagen för människorna i Arktis.

Upptäck samtida filmer från Arktis

I utställningen tio dokumentära filmer möter du människor från olika delar av Arktis : Qaanaaq på Grönland, Vatnajökull på Island, floden Näätämö (Neidenelva på norska) i Finland, Svalbard i Norge samt Abisko, Arjeplog, Laevas och Nautanen i Sverige. Utställningen berör även Arktis öster- och västerut: Clyde River i Kanada och Jamal i Ryssland. Merparten av filmerna är producerade av Nordiska museet, filmade av Camilla Andersen, och skapade med stöd av Nordisk kulturfond Filmerna från Näätämö och Clyde River är externt producerade, medan filmerna från Jamal och Qaanaaq är framtagna i samråd med Nordiska museet.

Flerårig forskning till grund för utställningen

Till grund för utställningen ligger bland annat ett treårigt förarbete, som letts av Lotten Gustafsson Reinius inom ramen för den Hallwylska gästprofessur som delas mellan Stockholms universitets och Nordiska museet. Utöver utställningen har projektet resulterat i den brett mångvetenskapliga antologin Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse, som gavs ut våren 2020 av Nordiska museets förlag 

Att besöka utställningen Arktis – medan isen smälter

Utställningens rum är uppbyggda efter olika teman. Här får du bland annat lära dig mer om vad Arktis är, hur klimatförändringarna påverkar området, om det arktiska resurslandskapet samt hur man bott, rest och klätt sig i Arktis.Du får också lära dig mer om relationen mellan människa och is. Hur har den sett ut genom historien – och hur ser den ut nu – när isen smälter? Vid en interaktiv station i Stora hallen har du möjlighet att lämna ett klimatlöfte till ditt framtida jag.

Arktis – medan isen smälter har nominerats till en av Sveriges bästa utställningar.

Utställningen belyser hur klimatförändringarna påverkar Arktis och dess natur, människor och djur. Besökare ges möjlighet att avge ett klimatlöfte. (13.3)